Дисертації та автореферати України. Бібліографічна інформація


База даних створена на основі інформаційного фонду на паперових та магнітних носіях носіях, що містить бібліографічну інформацію про виконані НДДКР, учені ради і захищені дисертації з усіх галузей знань.

На основі інформації бази даних видається друкований збірник "Бюлетень реєстрації НДДКР і ДР" та "Збірник рефератів, десертацій НДР та ДКР".

Поповнюється за рахунок інформації, що подається виконавцями НДДКР і авторами дисертацій в Український інститут науково-технічної і економічної інформації для державної реєстрації цих робіт.

Бібліографічні відомості подаються українською, російською і англійською мовами.

Обсяг бази даних: більш ніж 400 тисяч бібліографічних записів. Режим поповнення: щоденний.

Умови доступу: комерційний і некомерційний (для державних органів).

Автоматизований публічний каталог в читальному залі УкрІНТЕІ для обслуговування абонентів

 

Вхід до бази >>>

<<< На головну