Науково-практичний семінар «Формування нової свідомості на третьому етапі цивілізаційного розвитку»

12 грудня 2017 р. в УкрІНТЕІ відбувся науково-практичний семінар «Формування нової свідомості на третьому етапі цивілізаційного розвитку».

Це вже другий семінар, який проводить його науковий керівник докт. техн. наук, професор, чл.-кор. НАПН України Володимир Дмитрович Пархоменко.

Якщо на першому семінарі «Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі» було розглянуто парадигму і модель формування нової людини, і в основу аналізу покладено принцип, що людина є індивідуально-соціальною системою, то нова тема проектувалася на кожну окрему людину, адже свідомість кожної особистості індивідуальна.

У розвиток тези, що інформація є показником зміни енергії в просторі та часі й органічно вплетена в цивілізаційний розвиток, В.Д. Пархоменко припускає, що на сьогоднішньому етапі цивілізаційного розвитку відбувається перехід від матеріальних потреб до інформаційно-знаннєвих, йде переформування матеріальної парадигми розвитку на інформаційно-знаннєву. Отже, на його думку, відбувається переорієнтація на процес самовдосконалення і самопізнання, на формування нового мислення.

Під час семінару точилися дискусії, йшло жваве обговорення, за що велика подяка і доповідачу, і активним слухачам.

Для віддалених користувачів булла надана можливість прослухати семінар он-лайн.

 

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • DB «Technologies of Ukraine»
  • DB "Research, developmental works and dissertations of Ukraine"
  • DB «Innovative technologies and developments»
  • DB «Scientific periodicals of the Ministry of Education and Science of Ukraine»
  • DB «Scientific and technical events»