Структура

  • Адміністрація

Директор УкрІНТЕІ

Перший заступник директора

Заступник директора з науково-аналітичної роботи

Заступник директора з науково-експертної роботи

Заступник директора з науково-інформаційної роботи

Заступник директора з науково-економічних питань

Головний інженер

Учений секретар

Радники директора

  • Основні наукові підрозділи

Науково-організаційний відділ

Відділення аналітичних досліджень

   Відділ моніторингу науково-технічної діяльності

   Відділ моніторингу інноваційної діяльності

   - Сектор прогнозування та моніторингу інноваційної діяльності

   - Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності

Відділення наукової та науково-технічної експертизи

   Відділ організації експертизи

   Відділ методичного та інформаційного забезпечення

Відділення інформаційних ресурсів

   Відділ реєстрації наукової діяльності

   Відділ супроводження академічних ресурсів

   - Сектор формування реферативних баз даних

   Відділ формування науково-технічних ресурсів

Відділ міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій

   - Сектор інформаційного забезпечення міждержавного науково-технічного співробітництва

   - Сектор формування інноваційних ресурсів та трансферу технологій

Відділ підтримки комп’ютерних систем та мереж

Відділення сприяння інноваційної діяльності

   Відділ маркетингових досліджень, презентаційної та видавничої діяльності

   Відділ науково-організаційного супроводження заходів

  • Інші підрозділи

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ планування НДР та фінансової роботи

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи

Режимно-секретний сектор

Експлуатаційно-технічний відділ

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»