ТК 144 «Інформація і документація»

Технічний комітет стандартизації ТК 144 «Інформація і документація» створено відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 10.12.2001 № 608. Організаційне засідання ТК 144 відбулося 20.06.2002 р.

Наказом Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" від 27 лютого 2018 року № 63 головою ТК 144 призначено Камишина Володимира Вікторовича – в.о. директора УкрІНТЕІ.

Виконання функцій секретаріату ТК 144 доручено УкрІНТЕІ.

У своїй діяльності ТК 144 керується Положенням про ТК 144 “Інформація і документація”.

До повноважень ТК 144 належать:

 • а) участь у роботі відповідних ТК міжнародних і регіональних організацій стандартизації відповідно до положень цих організацій;
 • б) розроблення і погодження проектів національних нормативних документів (НД);
 • в) участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації;
 • г) формування Програми роботи ТК 144;
 • д) перевірка і перегляд національних НД, розробниками яких є ТК 144;
 • е) погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД;
 • є) надання роз’яснень щодо положень національних НД, об’єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 144;
 • ж) надання повідомлень торговим партнерам України щодо проектів національних НД.

ТК 144 має право:

 • а) створювати та вести фонди НД для інформаційного забезпечення своєї діяльності;
 • б) надавати науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб’єктам стандартизації, користувачам національних НД та споживачам;
 • в) організовувати та проводити семінари, науково-практичні конференції тощо;
 • г) видавати і розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності;
 • д) запитувати й одержувати в установленому порядку від Мінекономрозвитку України, та національного органу стандартизації інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього повноважень;
 • е) співпрацювати в суміжних сферах діяльності з іншими ТК;
 • є) співпрацювати з фізичними та юридичними особами для виконання покладених на нього повноважень;
 • ж) отримувати консультативну допомогу провідних науковців та фахівців.

Сфера діяльності ТК 144 за закріпленими об’єктами стандартизації, визначеними кодами згідно з ДК 004-2008, а саме:

01.140.10 Письмо та транслітерування
01.140.20 Інформатика
01.140.30 Організаційно-розпорядча, торговельна та виробнича документація
01.140.40 Видавнича справа
35.040 Набори знаків і кодування інформації
32.240.30 Застосування інформаційних технологій в інформаційній діяльності, документуванні та видавничій справі

Для участі в міжнародній стандартизації ТК 144 надано статус спостерігача (О-члена) Міжнародного технічного комітету ISO/TC 46 «Information and documentation».

Керівний склад ТК 144

Голова ТК 144 – Камишин Володимир Вікторович, в.о. директора Державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" (скорочено – УкрІНТЕІ), член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки та Державної премії України в галузі освіти,
тел.: (044) 521-00-10,
факс: (044) 528-25-41,
e-mail: uintei@uintei.kiev.ua

Заступник голови ТК 144 – Баркова Ольга Валентинівна, індивідуальний член ТК 144, к.т.н.,
тел.: (044) 410-54-45,
факс: (044) 528-25-41,
e-mail: olgabarkova@gmail.com

Відповідальний секретар ТК 144 – Прудка Ольга Володимирівна, с.н.с. УкрІНТЕІ,
тел.: (044) 521-09-67,
факс: (044) 528-25-41,
e-mail: tk144@uintei.kiev.ua

Структура ТК 144:

ПК 1 Інформаційна діяльність, обмін інформацією у галузі культурної спадщини, документація та видавнича справа
Голова – Баркова Ольга Валентинівна, тел. (044) 410-54-45, olgabarkova@gmail.com

ПК 2 Інформаційні технології в створенні та організації документації
Голова – Дриянський Володимир Михайлович, тел. (044) 221-07-12, dri@zahist.com

ПК 3 Архівна справа
Голова – Гаранін Олександр Якович, тел. (044) 275-53-82, undiasd@archives.gov.ua

ПК 4 Бібліотечна діяльність
Голова – Василенко Ольга Миколаївна, тел. (044) 524-23-14, vasilenko@nbuv.gov.ua

Колективні та індивідуальні члени ТК 144 «Інформація і документація»

 1. Український інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ)
 2. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП "УкрНДНЦ")
 3. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
 4. Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України)
 5. Технічний центр НАН України
 6. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 7. ТОВ "Науковий інститут системних досліджень"
 8. ТОВ "Інститут програмних систем" НАН України
 9. Інститут української мови НАН України
 10. Український мовно-інформаційний фонд НАН України
 11. Інститут мовознавства імені О.О. Потебні
 12. Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
 13. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
 14. Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії) (ТК 40 "Страховий фонд документації")
 15. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
 16. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ)
 17. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
 18. Індивідуальний член ТК 144 Баркова О.В., к.т.н.
 19. Індивідуальний член ТК 144 Кулешов С.Г., д.і.н., професор
 20. Індивідуальний член ТК 144 Писаренко Т.В., к.т.н., заступник директора УкрІНТЕІ з наукової роботи
 21. Індивідуальний член ТК 144 Прудка О.В., с.н.с. УкрІНТЕІ
 22. Індивідуальний член ТК 144 Бедзик Н.В., завідувач відділом НТД ДНТБ України
 23. Індивідуальний член ТК 144 Болбас О.М.,  завідувач відділу НДІ мікрографії, заст. голови ТК 40
 24. Індивідуальний член ТК 144 Беззубець Т.Я., заступник завідувача відділу НДІ мікрографії, відповідальний секретар ТК 40
 25. Індивідуальний член ТК 144 Піоро В.І., голова правління ГО "Український центр розвитку музейної справи"

Контактна інформація:
Відповідальний секретар ТК 144 – Прудка Ольга Володимирівна
Тел. +38 (044) 521-09-67
E-mail: tk144@uintei.kiev.ua

Звітна документація:

Звіт про роботу технічного комітету стандартизації ТК 144 "Інформація та документація" за 2017 рік

Звіт про роботу технічного комітету стандартизації ТК 144 "Інформація та документація" за 2018 рік

 

 • Національна академія педагогічних наук України
 • БД «Технології України» 
 • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
 • БД «Інноваційні технології та розробки»
 • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
 • БД  «Науково- технічні заходи»