З метою впорядкування інформації про наукові установи в Україні незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності для виконання Розпорядження Держінформнауки України від 14.03.2011 р. №3-Р, Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації підготовлений Загальний реєстр діючих в Україні наукових установ.

Загальний реєстр підготовлено на основі інформації наданої Держкомстатом України, авторським колективом у складі Воронкова В.І., Ільїч В.В., Скубак С.П., Чир О.М., Войцехівської Д.М., Дерібон Т.В., Баранчук І.І., Стеценко І.А., Максимової Л.О., Кравченко Л.М., під загальним керівництвом директора УкрІНТЕІ Ямчука В.А.

Інформація, що міститься в Реєстрі, подана за станом на 01.07.2011 року.

Адреса УкрІНТЕІ Держінформнауки України: 03680, Київ, вул. Горького, 180,
Тел. (044) 528-25-22, факс.528-25-41, Е- mail: uintei@uintei.kiev.ua

КОРОТКЕ ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СТРУКТУРИ РЕЄСТРУ

Усі наукові організації розміщено за їхньою приналежністю до міністерства чи відомства.
Структура кожної позиції запису наукової установи має такий вигляд.

22892594 - Код ЄДРПОУ
Український державний науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства - Назва наукової установи
03110, Київ, вул. Солом’янська, 24 - Адреса наукової установи
Тел. 275-23-52, факс (044)275-53-82, - Телефон, факс
Матяш Ірина Борисівна - П.І.Б. директора
Іванов Іван Іванович. - П.І.Б. бухгалтера
Архівна справа.Архівоведення. - Наукові напрями досліджень

ЗМІСТ

АКАДЕМІЇ НАУК

Національна академія наук України
Національна академія наук України та Державне космічне агентство
Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія медичних наук України
Національна академія педагогічних наук України
Національна академія державного управління при Президентові України
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури України
Академія правових наук України

МІНІСТЕРСТВА

Міністерство інфраструктури України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Міністерство культури України
Міністерство надзвичайних ситуацій України
Міністерство оборони України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України

АГЕНТСТВА ТА СЛУЖБИ

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
Державне агентство земельних ресурсів України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство резерву України
Державне агентство рибного господарства України

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Антимонопольний комітет України
Державна інспекція ядерного регулювання України
Державна архівна служба України
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Державна податкова служба України
Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками
Державна служба автомобільних доріг України
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України
Державна служба зв’язку України
Державна служба статистики України
Державна служба технічного регулювання України
Держспоживінспекція України

ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ

Кабінет міністрів України
Національний банк України
Державне управління справами
Фонд державного майна України
Державний концерн Укроборонпром
Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки
Державний концерн "Укртрансгаз"
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Київська міська державна адміністрація
Полтавська обласна державна адміністрація

ІНШІ

АКАДЕМІЇ НАУК

Національна академія наук України

13530946
Інститут економіко-правових досліджень
83048 м.Донецьк,вул.Університетська, 77
Тел.(0622)552283 т.ф.- 303-94-80, 345-15-02
Кер.Мамутов Валентин Карлович
Бух. Єиригіна Галина Петрівна
Дослідження та розробки в галузі економічних наук

14312223
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
61108 м.Харків, вул. Академічна, 1
Тел./факс. 335-35-30
Кер.Неклюдов Іван Матвійович
Бух.Кононенко Наталія Василівна
Фізика твердого тіла

13689374
Дочірнє підприємство "Юрнаукацентр"
01001м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, K. 207
Тел.278-89-71
Кер.Чорноус Олександра Володимирівна
Бух.Малюганова Ганна Михайлівна

14314423
Державне підприємство Центральне конструкторське бюро машинобудування "Донець"
91033 м.Луганськ, вул. Звейнека, 145ж
Тел.717885 0642589599 т.ф. 71-95-99
Кер.Галай Віктор Миколайович
Бух.Купліна Лідія Іванівна
Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

13801523
Карпатське відділення інституту геофізики ім.С.І.Субботіна
79060,м.Львів, вул. Наукова, 3б
Тел.64-85-63 т.ф. 264-85-63
Кер.Максимчук Валентин Юхимович

Геофізика

14351499
Інститут електрофізики і радіаційних технологій
61024 м.Харків, вул. Гуданова, 13
Тел.ф.700-47-19 700-36-51
Кер.Клепіков Вячеслав Федорович
Бух.Куксова Любов Миколаївна
Теоретична фізика

13803031
Львівське відділення інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка
79000,м.Львів, площа Міцкевича, 5
Тел.ф.272-55-68, 272-49-57
Кер.Нахлік Євген Каземирович
Бух.Хавренко Олена Олексіївна
Українська література

16292950
Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського
01001 м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
Тел.ф.278-81-39 279-09-86
Кер.Сохань Павло Степанович
Бух.Коваленко Лідія Семенівна
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

14290881
Міжнародний математичний центр
м.Київ, вул. Терещенківська, 3
Тел.234-30-36 2243036 т.ф. 577-25-94
Кер.Самойленко Анатолій Михайлович
Бух. Клочкова Наталія Миколаївна
Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних
наук

16295925
Центр пам'яткознавства Товариства охорони пам'яток історії та культури
01015 м.Київ, вул. Лаврська, 9
280-78-79 290-64-63 тел./факс. 280-64-63
Кер.Титова Олена Миколаївна
Бух.Данюшевська Галина Йосипівна
Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

14308827
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут мікроприладів" НТК "Інститут монокристалів"
м.Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
Тел.434-88-50 т.ф.434-72-77
Кер.Вербицький Володимир Григорович
Бух.Юхновська Ірина Вікторівна
Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

16306758
Інститут сходознавства ім. А.Ю.Кримського
01001 м.Київ, вул. Грушевського, 4
Тел./факс.278-76-52, 279-33-93
Кер.Матвєєва Леся Василівна

Бух.Гребенюк Тетяна Іванівна
Всесвітня історія

16394076
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса
01011 м.Київ, вул. Кутузова, 8
ф.285-87-90, 286-62-61 т. 2856561
Кер.Левенець Юрій Анатолійович
Бух.Ганжур Раїса Григорівна
Етнополітологія та етнодержавознавство

19170696
Західний науковий центр
79000,м.Львів, вул. Матейка, 4
Тел/факс.297-07-74
Кер.Зинюк Олег Дмитрович
Бух.Дідух Марія Григорівна
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

16460838
Міжнародний центр молекулярної фізіології
01601 м.Київ, вул. Богомольця, 4
Тел.253-57-10 2535710 т.ф. 253-32-85
Кер.Шуба Ярослав Михайлович
Бух.Фірсова Зінаїда Іванівна

Клітинна біологія

19363188
Державне підприємство Інститут машин і систем
61052 м.Харків, вул. Котлова, 83
Тел.717-11-76
Кер.Толок Олександр Володимирович
Бух.Шемет Ганна Анатоліївна
Технологія машинобудування

18094527
Державне підприємство Науково-технічний центр "Триботехніка" Інституту технічної механіки
м.Київ, пров. Машинобудівний, 28
Тел.406-70-33 2417320 т.ф. 277-43-20
Кер.Карпенко Любов Федорівна
Бух.Калашник Тетяна Іванівна
Прилади та методи контролю

19476716
Державна наукова установа “Відділення морської геології та осадочного рудоутворенняНаціонального науково-природничого музею
м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15
Тел.239-64-20 2343675
Кер.Шнюков Є.Ф.
Бух.Гребельник Є.С.

Геологія океанів і морів

19005922
Кримське відділення інституту сходознавства ім А.Ю.Кримського
95007 АР Крим, м.Сімферополь, просп. Вернадського, 4
Тел.27-45-08 273601т.ф.27-45-08
Кер.Айбабін Олександр Ілліч
Бух.Тур Надія Борисівна

Етнологія

19477816
Фізико-технічний навчально-науковий центр
м.Київ, бул. Вернадського, 36
Тел.424-30-25, факс.424-82-50
Кер.Черепін Валентин Тихомирович
Бух.Фомінова Надіслава Габріеловна
Загальна та регіональна геологія

19020229
Національний науково-природничий музей
м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15
Тел.ф.239-67-91 2350185
Кер.Ємельянов Ігор Георгійович
Бух.Мілєрова Олена Володимирівна
Зоологія

20053375
Державне підприємство "Міжнародний центр електронно-променевих технологій інституту електрозварювання ім Є.О.Патона"
м.Київ, вул. Горького, 68
Тел.287-31-66, факс.287-31-66
Кер.Яковчук Константин Ювеналійович
Бух.Великань Марія Ігорівна
Порошкова металургія та композиційні матеріали

19140011
Науково-учбовий центр математичного моделювання інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача
79005,м.Львів, вул. Дудаєва, 15
Тел.72-37-04 2611886 т.ф. 261-18-65
Кер.Чапля Євген Ярославович
Бух.Падарівська Валентина Володимирівна

Математичне моделювання та обчислювальні методи

05540215
Науково-інженерний центр "Матеріалообробка вибухом" Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
Тел. (04598) 39570, 39-571, 35-574
Кер.Волгин Леонід Олександрович
Бух.Немудра Світлана Іванівна

Дослідження та розробки в галузі металургії,
обробки металів, виробництва машин та устаткування

20204271
Інститут транспортних систем і технологій "Трансмаг"
49005 м.Дніпропетровськ, вул. Писаржевського,5
Тел.46-42-82, факс.370-22-03
Кер.Дзензерський Віктор Олександрович
Бух.Пославська Олена Володимирівна

Транспортні системи

21519404
Відділення біотехнологічних проблем діагностики ІПКК
03022 м.Київ, вул. Васильківська, буд.45
Тел.257-25-84 2599198
Кер.Сидоренко Михайло Васильович
Бух.Репінська Лілія Олександрівна
Хімія високочистих речовин

20446896
Ужгородський науково-технологічний центр матеріалів оптичних носіїв інформації Інституту проблем реєстрації інформації
м.Ужгород, вул. Замкові Сходи, 4а
Тел/факс.3-73-97
Кер.Рубіш Василь Михайлович
Бух.Макар Лариса Іванівна
Фізика твердого тіла

21569266
Інститут української мови
01001 м.Київ, вул. Грушевського, 4
Тел/факс.279-56-19
Кер.Гриценко Павло Юхимович
Бух.Ковбаса Мирослава Вікторівна

Українська мова

20471017
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем
м.Запоріжжя, вул. Чубанова, 1, корп.2
Тел/факс.213-41-32
Кер.Гончар Анатолій Іванович
Бух.Мамедова Ельміра Ісраілівна
Акустичні прилади та системи

21570552
Інститут європейських досліджень
01001 м.Київ, вул. Грушевського, 4
Тел/факс.279-06-29
Кер.Кудряченко Андрій Іванович
Бух.Тарасенко Наталія Іванівна
Політична культура та ідеологія

20681500
Кримська філія інституту археології
95007 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Ялтинська, 2
Тел.54-91-16, факс.24-81-79
Кер.Чабай Віктор Петрович
Бух.Здоренко Ольга Олександрівна
Археологія

21590307
Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики
03142 м.Київ,бул. Вернадського, 38а
Тел/факс.453-39-81
Кер.Присяжний Віталій Данилович
Бух.Войтенко Валентина Левківна
Фізична хімія

21471896
Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці
03164 м.Київ, вул. Генерала Наумова, 15
Тел/факс.286-24-43, 424-91-62
Кер.Васильєв Всеволод Вікторович
Бух.Цибульська Надія Михайлівна
Енергетичні системи та комплекси

21609024
Міжнародний центр “Інститут прикладної оптики”
04053 м.Київ,вул. Кудрявська, 10г
Тел.272-21-58, факс.272-48-12
Кер.Тараненко Віктор Борисович
Бух.Войцишук Світлана Генадіївна
Оптика, лазерна фізика

21474825
“Державний науково-інженерний центр зварювання та контролю в галузі атомної енергетики УкраїниІнституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
03150 м.Київ, вул. Боженка, буд.11
Тел/факс.287-10-66

Кер.Богдановський Володимир Олександрович
Бух.Карнаух Анатолій Кирилович
Зварювання та споріднені технології

21609277
Інститут вугільних енерготехнологій
04070 м.Київ,вул. Андріївська, 19
Тел/факс.537-22-41
Кер.Майстренко Олександр Юрійович
Бух.Побуковська Леся Валеріївна
Енергетичні системи та комплекси

22334641
Львівська національна наукова бібліотека України ім.В.Стефаника
79000,м.Львів, вул. Стефаника, 2
Тел.261-41-21, факс.261-52-92
Кер.Романюк Мирослав Миколайович
Бух.Пророк Ольга Йосипівна

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

22656764
Державне науково-виробниче підприємство "Рубін"
61108 м.Харків, вул. Академічна, 1
Тел.335-62-84, 335-29-23
Кер.Чорний Богдан Петрович
Бух.Байдик Ольга Іванівна
Металургія високочистих металів та спеціальних сплавів

23756522
Інститут сцинтиляційних матеріалів
61001 м.Харків, просп. Леніна, 60
Тел.341-01-61, факс.340-44-74
Кер.Гриньов Борис Вікторович
Бух.Глакашин Михайло Миколайович
Прилади для вимірювання іонізувальних випромінень

22690488
Центр радіофізичного зондування землі ім.А.І.Калмикова
61085 м.Харків, вул. Проскури, 12
Тел.720-35-17 7203397
Кер.Цимбал Валерій Миколайович
Бух.Кареліна Світлана Миколаївна
Радіофізика

23759880
Державна наукова установа Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів"
61001 м.Харків, просп. Леніна, 60
Тел/факс.340-93-43
Кер.Семиноженко Володимир Петрович
Бух.Карабило Марина Віталіївна
Дослідження та розробки в галузі хімічних наук

23494128
Інститут магнетизму
03142 м.Київ,бул. Вернадського, 36 Б
Тел.424-10-20
Кер.Бар"яхтар Віктор Григорович
Бух.Волкова Наталія Андріївна

Магнетизм

24647077
Інститут фізики гірничих процесів
83114 м.Донецьк,вул. Рози Люксембург, 72
Тел.311-38-25, факс.311-52-85
Кер.Алєксєєв Анатолій Дмитрович
Бух.Траньковська Людмила Дмитрівна
Фізичні процеси гірничого виробництва

23521345
Інститут геохімії навколишнього середовища
03142 м.Київ, просп. Академіка Палладіна, 34а
Тел/факс.424-00-60
Кер.Соботович Омельян Володимирович
Бух.Милославська Олександра Вікторівна
Екологія

24726003
Державне підприємство "Науково-технологічний центр паливно-енергетичних ресурсів"
01601 МСП м.Київ,вул. Олеся Гончара, 55-б
Тел/факс.486-29-53
Кер.Пономаренко Галина Сафронівна
Бух.Шевченко Зоя Тимофіївна

23631430
Науково-технічний центр впровадження електрогідроімпульсних агрегатів "Вега"
54018 м.Миколаїв, пр-т. Жовтневий,43а
Тел.22-70-23
Кер.Приходько Валерій Васильович
Бух.Жиліна Раїса Максимівна
Техніка сильних електричних та магнітних полів

24729243
Міжгалузевий науково-технологічний центр видобутку руд і переробки рідкісних, благородних та супутніх металів
03142 м.Київ, бул. Вернадського, 42
Тел/факс.424-80-78
Кер.Грищенко Сергій Георгійович
Бух.Прокопенко Наталія Володимирівна

Дослідження та розробки в галузі хімічних технологій

23724640
Інститут ядерних досліджень
03680 м.Київ,просп. Науки, 47
Тел.525-23-49
Кер.Вишневський Іван Миколайович
Бух.Буткова Людмила Володимирівна
Теплові та ядерні енергоустановки

24858992
Кримський науковий центр
95007 АР Крим, м.Сімферополь, просп.Ак.Вернадського, 2
Тел/факс.54-54-13
Кер.Багров Микола Васильович
Бух.Іванів Оксана Михайлівна
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

 

25198635
Навчально-науковий центр "Фізико-хімічне матеріалознавство" Київського університету ім. Тараса Шевченка
01033 м.Київ, вул. Володимирська, 64
Тел.521-32-30, факс.521-32-30
Кер.Макара Володимир Арсенійович
Бух.Камінська Марина Антонівна
Фізика твердого тіла

26297291
Інститут демографії та соціальних досліджень
01032 м.Київ, буль. Шевченка, 60
Тел.486-62-37, факс.486-62-38
Кер.Лібанова Елла Марленівна
Бух.Тітова Інна Юріївна
Демографія, економіка праці та соціальна політика

25199155
Державна установа "Інстинут економіки та прогнозування"
01011 м.Київ,вул. Панаса мирного, 26
Тел/факс.280-12-34
Кер.Геєць Валерій Михайлович
Бух.Антоненко Валентина Гнатівна
Організація управління, планування і регулювання економікою

26476029
Інститут відновлюваної енергетики
02066 м.Київ, вул. Драгоманова, 17
Тел.206-28-09, факс.5372657
Кер.Мхітарян Нвер Мнацаканович
Бух.Діденко Людмила Петрівна
Перетворення відновлюваних видів енергії

25228129
Відділ сейсмічності Карпатського регіону інституту геофізики ім.Субботіна
79011,м.Львів, вул. Ярославенка, 27
Тел/фа5кс.270-83-46
Кер.Вербицький Сергій Тарасович
Бух.Хабурська Ірина Євгенівна

Геофізика

30153645
Державне науково-виробниче підприємство "Алкон-твердосплав" Науково-технологічного алмазного концерну "Алкон"
04074 м.Київ, вул. Автозаводська, 2
Тел.430-35-05, факс.379-11-81
Кер.Ков’язін Сергій Федорович
Бух.Садюк Наталія Іванівна
Порошкова металургія та композиційні матеріали

25255758
Інститут біології клітини
79005,м.Львів, вул. Драгоманова, 14/16
Тел.(032)261-21-08, факс.261-21-48
Кер.Сибірний Андрій Андрійович
Бух.Демкович Мирослава Сильвестрівна

Біотехнологія

30973289
Державне підприємство “Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетикиІнституту відновлюваної енергетики
02094 м.Київ, вул. Червоногвардійська, 20а
Тел/факс.206-28-09
Кер.Кудря Степан Олександрович
Бух.Кернер Ніна Григорівна
Перетворення відновлюваних видів енергії

25695983
Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень при Президії НАН України
м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 27
Тел.526-22-86 факс.5262286
Кер.Тарадій Володимир Кирилович
Бух.Галась Олександр Миколайович
Астрометрія і небесна механіка

33405280
Державна установа "Інститут енциклопедичних досліджень"
01604 м.Київ, вул. Терещенківська, 3
Тел.234-31-71, факс.234-40-48
Кер.Железняк Микола Григорович
Бух.Крупка Алла Іванівна

Українознавство

26022051
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
03186 м.Київ, буль. Чоколовський, 13
Тел.245-87-97 факс.245-88-38
Кер.Довгій Станіслав Олексійович
Бух.Нестерчук Алла Олексіївна
Дослідження та розробки в галузі

приладобудування та електроніки

26185221
Херсонська гідробіологічна станція
73016 м.Херсон, вул.М.Фортус, 87

Тел/факс.(0552)270-335
Кер.Алексенко Тетяна Леонідівна
Бух.Мулик Тетяна Борисівна

Гідробіологія

 

33593908
Державна наукова установа "Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу"
03143 м.Київ,вул. Академіка Лебедєва, 37

Тел.495-33-20
Кер.Радченко Володимир Григорович
Бух.Рибальченко Людмила Євгенівна

Екологія

 

03534430
Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача
79060,м.Львів, вул. Наукова, 3б
Тел.63-21-84 638377
Кер.Кушнір Роман Михайлович
Бух.Новальнева Марія Михайлівна
Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук

01209280
Державна установа "Інноваційний центр"
01601, м.Київ, вул. Володимирська, 54
Тел.239-64-40, факс 2318408
Кер.Кореняко Геннадій Ілларіонович
Бух.Семіхова Олександра Миколаївна
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

03534529
Одеська філія Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
м.Одеса, вул. Пушкінська, 37
Тел.725-13-13 7250918
Кер.Александров Борис Георгійович
Бух.Панченко Жанна Олександрівна
Дослідження та розробки в галузі біологічних наук

02023034
ДП "Інженерний центр зварювання тиском НТК "Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона"
03680, м.Київ, вул. Ракетна, 26
Тел.524-70-45, факс 5246901
Кер.Кривенко Валерій Георгійович
Бух.Кольцова Людмила Володимирівна
Зварювання та споріднені технології

00159226
Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології,геомеханіки і маркшейдерської справи"
83004,м.Донецьк, вул. Челюскінців, 291
Тел.348-16-48; факс 348-16-47
Кер.Анціфіров Андрій Вадимович
Бух.Бухарева Юлія Кирилівна
Підземна розробка родовищ корисних копалин

02030293
Інститут соціології
01021, м.Київ, вул. Шовковична, 12
Тел. 255-71-07, факс 255-76-96
Кер.Ворона Валерій Михайлович
Бух.Шевчук М.В.
Соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини

00190294
Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова
49050 м.Дніпропетровськ, пл. Академіка Стародубова,1
Тел.776-53-15;факс 776-59-24
Кер.Большаков Вадим Іванович
Бух.Попова Валентина Петрівна
Металургія чорних металів

02128514
ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки"
04123, м.Київ, вул. Осиповського, 2а
Тел.4343777, факс 4343777
Кер.Блюм Ярослав Борисович
Бух. Бойко Оксана Андріївна

Генетика

00210217
Інститут монокристалів
61001 м.Харків, просп. Леніна, 60
Тел.341-04-49; факс 340-93-43
Кер.Пузіков В'ячеслав Михайлович
Бух.Обухов Олексій Петрович
Оптика, лазерна фізика

02133461
Технічний центр
04070, м.Київ, вул. Покровська, 13
Тел.417-18-70, факс 4173499
Кер.Влайков Георгій Георгійович
Бух.Гавриленко Світлана Іванівна
Фізика твердого тіла

00216881
Науково-технічний центр магнетизму технічних об'єктів
61106 м.Харків, вул. Індустріальна, 19 а/с 72
Тел./факс 99-21-62;
Кер.Розов Володимир Юрійович

Бух.Павлова Єлизавета Костянтинівна
Електротехнічні комплекси та системи

02137660
Державне підприємство "Дослідний завод спецелектрометалургії інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона"
03028, м.Київ, вул. Ракетна, 24
Тел.525-89-40, факс 5258880
Кер.Стеценко Володимир Федорович
Бух.Поліщук Надія Федорівна
Зварювання та споріднені технології

02772020
Радіоастрономічний інститут
61002 м.Харків, вул. Червонопрапорна,4
Тел.706—14-15;факс 706-14-15(057)
Кер.Литвиненко Леонід Миколайович
Бух.Кузьміна Т.Д.
Радіолокація та радіонавігація

02772238
Науково-дослідний центр аерокосмічної інформації і екологічного моніторингу при інституті кібернетики
79044,м.Львів, вул. Горбачевського, 19
Тел.34-03-11 80973888368
Кер.Коміссарчук А.А.
Бух.Нефедова О.В.
Геофізика

03534375
Державне підприємство "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро морського гідрофізичного інституту"
м.Севастополь, вул. Леніна, 28
Тел.54-57-62, 54-44-10
Кер.Іванов Віталій Олександрович
Бух.Пузанова Любов Іванівна
Інформаційно-вимірювальні системи

03291669
Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
м.Київ, вул. Генерала Наумова, 17
Тел.422-96-32 4241135
Кер.Картель Микола Тимофійович
Бух.Івахно Людмила Василівна
Фізична хімія

03534386
Морський гідрофізичний інститут
99011 м.Севастополь, вул. Капітанська, 2
Тел.540452;факс 55-42-53
Кер.Іванов Віталій Олександрович
Бух.Демченко Ольга Олександрівна
Океанологія

03534251
Державне підприємство Дослідне виробництво “Інституту проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
61068 м.Харків, пров. Механічний,4
Тел.771-67-01 7716701
Кер.Павлов Борис Сергійович
Бух.Семенькова Людмила Іванівна
Сільськогосподарські машини

03534392
Інститут геології і геохімії горючих копалин
79053,м.Львів, вул. Наукова, 3а
Тел.63-50-47 632541
Кер.Павлюк Мирослав Іванович
Бух.Старосольська Ольга Миколаївна
Геологія нафти і газу

03534268
Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро інституту технічної механіки
49005 м.Дніпропетровськ, вул. Лешко-Попеля,15
Тел.46-34-16; 472477
Кер.Денисенко Олег Вікторович
Бух.Каргополова Людмила Олександрівна
Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології

03534452
Природознавчий державний музей
79008,м.Львів, вул. Театральна, 18
Тел.272-89-17;факс 272-16-42
Кер.Чорнобай Юрій Миколайович
Бух.Тріска Галина Петрівна
Екологія

03534469
Інститут народознавства
79000,м.Львів, просп. Свободи, 15
Тел.272-78-08
Кер.Павлюк Степан Петрович
Бух.Яренич Любов Василівна
Теорія та історія культури

03534340
Державний дендрологічний парк "Олександрія"
09113 Київська обл.,м.Біла Церква-13
Тел.(0456)340547
Кер.Галкін Сергій Іванович
Бух.Кукушкіна Ірина Анатоліївна

Ботаніка

03534498
Інститут українознавства ім І. Крип'якевича
79026,м.Львів, вул. Козельницька, 4
Тел.70-65-87 80322707022
Кер.Литвин Микола Романович
Бух.Николишин Ольга Миколаївна
Історія України

03534357
Інститут біології південних морів імені О.О.Ковалевського
м.Севастополь, просп. Нахімова, 2
Тел.54-41-10

Кер.Єремєєв Валерій Миколайович
Бух.Дмитрієва Світлана Миколаївна
Екологія

03534506
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка
79601,м.Львів, вул. Наукова, 5
Тел.63-70-49 2633088
Кер.Панасюк Володимир Васильович
Бух.Презлята Галина Феофанівна

Матеріалознавство

03534512
Інститут імпульсних процесів і технологій
54018 м.Миколаїв, пр-т Жовтневий,43а
Тел. 224113;факс 22-61-40
Кер.Вовченко Олександр Іванович
Бух.Андреєва Тетяна Михайлівна
Техніка сильних електричних та магнітних полів

03534653
Національний дендрологічний парк "Софіївка"
20300 Черкаська обл.,м.Умань, вул. Київська,12-а
Тел.(04744)3-65-15,36319;32210;
Кер.Косенко Іван Семенович
Бух.Шаргородська Тетяна Іванівна

Ботаніка

03534535
Фізико-хімічний інститут ім О.В.Богатського
65080 м.Одеса, дор. Люстдорфська, 86
Тел.766-20-44;факс 765-96-02
Кер.Андронаті Сергій Андрійович
Бух.Презлята Галина Феофанівна

Органічна хімія

03534669
Державний дендрологічний парк "Тростянець"
16742 Чернігівська обл.Ічнянський р-н,с.Тростянець,пр.Леніна,1
Тел.24624;24758;04633
Кер.Ільєнко Олексій Олексійович
Бух.Шевченко Леся Олексіївна

Ботаніка

03534558
Полтавська гравіметрична обсерваторія інституту геофізики ім. С.І.Субботіна
м.Полтава, вул. М'ясоєдова, 27/29
Тел.565-958 565958
Кер.Булацен Валентин Гаврилович
Бух.Дружинець Наталія Миколаївна
Астрометрія і небесна механіка

03563790
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
02094 м.Київ, вул. Мурманська, 1
Тел.5585388;факс 573-25-52
Кер.Кухар Валерій Павлович
Бух.Бондаренко Валентина Степанівна
Біоорганічна хімія

03534570
Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
61046 м.Харків, вул.Д. Пожарського, 2/10
Тел.94-34-45;94-46-35;959533
Кер.Мацевитий Юрій Михайлович
Бух.Кравцова Вікторія Володимирівна
Турбомашини та турбоустановки

03771755
Інститут проблем реєстрації інформації
03113 м.Київ, вул. Миколи Шпака, 2
Тел.241-72-33,факс 241-72-33
Кер.Петров В’ячеслав Васильович
Бух.Сєдун Оксана Василівна
Обчислювальні машини, системи та мережі

03534593
Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
01601 м.Харків, вул. Академіка Проскури,12
Тел.315129;факс 315-21-05(057)
Кер.Яковенко Володимир Мефодійович
Бух.Грицаєнко Ольга Єгорівна

Радіофізика

03772476
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка
79053,м.Львів, вул. Наукова, 3а
Тел.63-51-74 2635174
Кер.Мідяна Галина Григорівна
Бух.Дума Любов Григорівна
Хімія високомолекулярних сполук

03534601
Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
61103 м.Харків, просп. Леніна, 47
Тел.340-22-23;факс 345-05-93
Кер.Гнатченко Сергій Леонідович
Бух.Бичкова Олена Анатоліївна

Фізика низьких температур

03922125
Національний музей народної архітектури та побуту України
03026 м.Київ, вул. Івана Мазепи 21, корп.19
Тел.526-57-86 5265765
Кер.Федака Павло Михайлович

Бух.Кравець Лариса Миколаївна
Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

04589627
Інститут загальної енергетики
03680 м.Київ, вул. Генерала Наумова,15
Тел.4170142,факс 417-01-42
Кер.Євдокимов Віктор Федорович
Бух.Степанищенко Галина Вікторівна
Машини та апарати хімічних виробництв

05402714
Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка
03680 м.Київ, бул. Академіка Вернадського, 42
Тел. (044) 424-80-78, 424-80-78
Кер.Ульберг Зоя Рудольфівна
Бух.Філоненко Людмила Миколаївна

Колоїдна хімія

04591245
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
м.Київ, вул. Заболотного, буд.148
Тел.5261081 5268110
Кер.Кучер Микола Вікторович
Бух.Дубенюк Валентина Андріївна

Біотехнологія

05411357
Інститут геотехнічної механіки
49005 м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська,2а
Тел.(0562) 46-41-72, факс 46-24-46
Кер.Булат Анатолій Федорович
Бух.Рублевська Наталія Вікторівна
Механіка грунтів та гірських порід

04778363
Державна установа “Науковий центр аерокосмічних досліджень землі” Інституту геологічних наук
01601 м.Київ, вул. Гончара, 55-б
Тел.4369405,факс 4869405
Кер.Лялько Вадим Іванович
Бух.Кириченко Еліна Іванівна
Дистанційні аерокосмічні дослідження

05411378
СКТБ Інституту геотехнічної механіки
49005 м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопільська, 2а
Тел. (0562) 47–03-82, 47-59-72, 47-59-72
Кер. Морус Володимир Леонідович
Бух.Гордійчук Світлана Миколаївна
Механіка грунтів та гірських порід

04787008
Кримська лазерна обсерваторія Головної астрономічної обсерваторії
98688 АР Крим, м.Ялта, смт.Кацівелі, вул. Академіка Шулейкіна, 13
Тел.(0654)237551
Кер.Одинець Петро Сергійович
Бух.Зюріна Г.В.
Астрометрія і небесна механіка

05416923
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
03680 м.Київ, вул. Боженка, 11
Тел. (044) 205-23-70, 287-31-83, 287-65-35, факс 528-04-86
Кер.Патон Євген Оскарович
Бух.Дерікот Надія Юріївна
Зварювання та споріднені технології

05398131
Інститут сорбції та проблем ендоекології
03164 м.Київ, вул. Генерала Наумова, 13
Тел. 4529328,факс 452-93-27
Кер.Стрелко Володимир Васильович
Бух.Жуковська Клавдія Іванівна

Фізична хімія

05416930
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
03680 м.Київ, вул. Академіка Кржижанівського, 3
Тел.(044) 424-15-24, факс 424-21-31
Кер. Скороход Валерій Володимирович
Бух.Скоморох Світлана Миколаївна

Матеріалознавство

05398295
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики
03680 м.Київ, вул. Степанченка,3
Тел. 4230842,факс 424-85-37
Кер.Мисюра Анатолій Григорович
Бух.Атаманчук Оксана Олександрівна
Біофізика

05416946
Інститут експериментальної патології,онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
03022 м.Київ, вул. Васильківська, 45
Тел. (044) 257-90-58, 259-01-83, 257-96-43
Тел. (044) 418-91-42, факс 418-22-32
Кер.Чехун Василь Федорович
Бух.Хльобас Надія Василівна
Онкологія

05399225
Інститут прикладної фізики
40030,м.Суми, вул. Петропавлівська,58
Тел.(542) 222794,факс 22-37-62
Кер.Сторіжко Володимир Юхимович
Бух.Ліннік Валентина Петрівна
Прилади для визначення складу речовин

05417035
Інститут газу
03113 м.Київ, вул. Дегтярівська, 39
Тел. (044) 456-44-71, факс 456-88-30
Кер.Бондаренко Борис Іванович
Бух.Подпригора Олена Анатоліївна
Котли, парогенератори та камери згоряння

05416952
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
03028 м.Київ, просп. Науки, 41
Тел. (044) 5254020, факс 525-83-42
Кер.Мачулін Володимир Федорович
Бух.Березинець Ніна Гаврилівна
Фізика приладів, елементів і систем

05417041
Інститут хімії високомолекулярних сполук
02160 м.Київ, Харківське шоссе, 48
Тел. (044) 559-13-94, факс 552-40-64
Кер.Лебедєв Євген Вікторович
Бух. Кольченко Марія Павлівна
Хімія високомолекулярних сполук

05416975
Інститут зоології
ім. І.І.Шмальгаузена
01601 м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 15
Тел. (044) 235-10-70, факс 234-70-33, 234-15-69
Кер. Акімов Ігор Андрійович
Бух.Беззубова Ольга Євгенівна
Зоологія

05417064
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка
03680 м.Київ, просп. Академіка Палладіна, 34
Тел. (044) 501-15-20, 424-12-70
Кер. Пономаренко Олександр Миколайович
Бух.Лахненко Валентина Григорівна

Геохімія

05416981
Інститут історії України
01001 м.Київ, вул. Грушевського, 4
Тел. (044) 279-63-62, 278-31-58
Кер.Смолій Валерій Андрійович
Бух.Лук’яненко Алла Григорівна

Історія України

05417070
Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
03057 м.Київ, вул. П. Нестерова, 3
Тел. (044) 456-93-51, 454-77-45, 456-30-07, факс 456-03-09
Кер.Гузь Олександр Миколайович
Бух. Кобзар Анна Миколаївна
Механіка рідини, газу та плазми

05416998
Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні
01001 м.Київ, вул. Грушевського, 4
Тел. (044) 279-02-92
Кер.Скляренко Віталій Григорович
Бух.Позняк Валентина Миколаївна

Українська мова

05417087
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного
03680 м.Київ, вул. Заболотного, 154
Тел. (044) 526-11-79, 526-32-98, факс 526-23-89
Кер.Підгорський Валентин Степанович
Бух.Дорошенко Раїса Миколаївна

Мікробіологія

05417006
Інститут мистецтвознавства, фолькльористики та етнології ім. М.Т.Рильського
01001 м.Київ, вул. Грушевського, 4
Тел. (044) 278-34-54, 270-59-29
Кер.Срипник Ганна Аркадіївна
Бух.Вовна Людмила Іванівна
Теорія та історія культури

05417012
Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди
01001 м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
Тел. (044) 278-06-05 2780605
Кер.Попович Мирослав Володимирович
Бух.Задорожна Раїса Іванівна

Історія філософії

05417093
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
01024 м.Київ, вул. Богомольця, 4
Тел.(044) 256-24-07, 256-24-05, 256-24-03
Кер.Кришталь Олег Олександрович
Бух.Лата Наталія Василівна
Фізіологія людини і тварин

 

05417029
Інститут гідробіології
04210 м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12

Кер. Романенко Віктор Дмитрович
Бух. Коробович Людмила Петрівна Гідробіологія

05417101
Інститут молекулярної біології і генетики
03680 м.Київ, вул. Заболотного, 150
Тел. (044) 526-11-69, 526-07-79, факс 526-07-59
Кер. Єльська Ганна Валентинівна
Бух. Павленко Наталя Василівна

Молекулярна біологія

05417182
Інститут геологічних наук
01601 м.Київ, вул. Олеся Гончара, 55б
Тел. (044) 486-94-46, факс 486-93-34
Кер.Гожик Петро Феодосійович
Бух. Онатій Ганна Миколаївна
Загальна та регіональна геологія

05417118
Інститут технічної теплофізики
03057 м.Київ, вул. Желябова, 2а
Тел. (044) 456-62-82, факс 456-60-91
Кер.Долінський Анатолій Андрійович
Бух.Москальова Валентина Олександрівна
Технічна теплофізика

05417199
Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного
01001 м.Київ, вул. Терещенківська, 2
Тел./факс (044) 234-40-41
Кер. Мосякін Сергій Леонідович
Бух.Дубіна Олена Григорівна

Ботаніка

05417124
Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
03680 м.Київ, вул. Метрологічна, 14б
Тел. (044) 526-53-62, факс 526-59-98
Кер.Загородній Анатолій Глібович
Бух.Кривошея Анастасія Дмитрівна

Теоретична фізика

05417207
Інститут математики
01601 м.Київ, вул. Терещенківська, 3
Тел. (044) 234-53-16, факс 235-20-10
Кер.Самойленко Анатолій Михайлович
Бух.Тарнавська Зінаїда Миколаївна

Математичний аналіз

05417130
Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
01601 м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 4
тел./факс 278-51-55
Кер.Шемшученко Юрій Сергійович
Бух.Романюк Валентина Володимирівна
Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень

05417213
Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
03028 м.Київ, просп. Науки, 31
Тел. (044) 525-11-90, факс 525-62-16
Кер.Кошечко Вячеслав Григорович
Бух.Дівінська Анжеліка Володимирівна

Фізична хімія

05417153
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
03680 м.Київ, бул. Вернадського, 34/1
Тел. (044) 424-35-15, факс 424-12-10
Кер.Найдек Володимир Леонтійович
Бух. Гаврилюк Віталій Савович
Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

05417228
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
01014 м.Київ, вул. Тимірязєвська, 1
Тел. (044) 285-41-05, факс 285-26-49
Кер.Заіменко Наталія Василівна
Бух.Ковальчук Світлана Миколаївна

Ботаніка

05417163
Інститут археології
04210 м.Київ, просп. Героїв Сталінграду, 12
Тел. (044) 418-27-75, факс 418-33-06
Кер. Толочко Петро Петрович
Бух.Кашканова Світлана Володимирівна

Археологія

05417236
Інститут електродінамики
03680 м.Київ, просп. Перемоги, 56
Тел. (044) 456-01-51, факс 456-94-94
Кер. Кириленко Олександр Васильович
Бух.Бойко Оксана Петрівна
Напівпровідникові перетворювачі електроенергії

05417176
Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова
03680 м.Київ, просп. Академіка Глушкова, 40
Тел. (044) 526-20-08, факс 526-41-78
Кер.Сергієнко Іван Васильович
Бух.Вєтрова Ольга Миколаївна
Математичне моделювання та обчислювальні методи

05417242
Інститут фізіології рослин і генетики
03022 м.Київ, вул. Васильківська, 31/17

Тел. (044) 257-51-50, 257-32-28, факс 257-51-50
Кер.Моргун Володимир Васильович
Бух.ЗуєваНаталіяВіталіївна

Генетика

05417259
Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна
03680 м.Київ, просп. Академіка Палладіна, 32
Тел. (044) 424-01-12, факс 452-25-20
Кер. Старостенко Віталій Іванович
Бух.Маслакова Наталія Григорівна

Геофізика

05417348
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського
03680 м.Київ, просп. Вернадського, 42
Тел. (044) 424-01-96, факс 423-82-24
Кер.Гончарук Владислав Володимирович
Бух.Хорошилова Ольга Миколаївна
Дослідження та розробки в галузі хімічних наук

05417265
Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка
01001 м.Київ, вул. Михайла Грушевського, 4
Тел. (044) 279-10-84, 278-52—81
Кер.Жулинський Микола Григорович
Бух. Клименкова Валентина Арсеніївна

Українська література

05417354
Інститут гідромеханіки
03680 м.Київ, вул. Желябова, 8/4
Тел. (044) 456-43-13, факс 455-64-32
Кер. Грінченко Віктор Тимофійович
Бух.Яковенко Людмила Андріївна
Механіка рідини, газу та плазми

05417288
Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
01601 м.Київ, вул. Леонтовича, 9
Тел. (044) 234-59-74, факс 279-63-05
Кер.Комісаренко Сергій Васильович
Бух.Пархоменко Наталія Дмитрівна

Біохімія

05417360
Головна астрономічна обсерваторія
03680 м.Київ, вул. Заболотного, 27
Тел. (044) 526-31-10, факс 526-21-47
Кер.Яцків Ярослав Степанович
Бух.Неводовська Тетяна Василівна
Астрофізика, радіоастрономія

05417302
Інститут фізики
03680 м.Київ, просп. Науки, 46
Тел. (044) 525-12-20, факс 525-15-89
Кер.Яценко Леонід Петрович
Бух.Колесник Людмила Іллівна

Оптика, лазерна фізика

05417377
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля
04074 м.Київ, вул. Автозаводська, 2
Тел. (044) 468-86-32, факс 468-86-32
Кер.Новіков Микола Васильович
Бух.Михайлова Людмила Миколаївна
Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

05417319
Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка
01014 м.Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Тел. (044) 285-16-87, факс 286-16-84
Кер.Трощенко Валерій Трохимович
Бух. Євдокимова Валентина Петрівна
Механіка деформованого твердого тіла

05417383
Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
03680 м.Київ, просп. Академіка Палладіна, 32/34
Тел. (044) 424-34-61, факс 424-30-70
Кер.Волков Сергій Васильович
Бух.Олійник Людмила Іванівна
Дослідження та розробки в галузі хімічних наук

05417325
Інститут органічної хімії
02660 м.Київ, вул. Мурманська, 5
Тел. (044) 292-71-50, факс 573-26-43
Кер. Кальченко Віталій Іванович
Бух. Хурманова Лідія Олексіївна
Органічна хімія

05417331
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова
03680 м.Київ, бул. Вернадського, 36
Тел. (044) 424-02-65, факс 424-25-61
Кер.Івасишин Орест Михайлович (заст.директора)

Бух. Ковган Галина Іванівна
Фізика твердого тіла

05417392
Державне підприємство "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка"
м.Київ, вул. Тимірязєвська, 2
Тел./факс (044) 285-26-10, 285-84-81
Кер.Бойко Володимир Іванович
Бух. Бойко Ірина Іванівна
Машини харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості

05417408
“Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом” Інституту фізики напівпровідників
03028 м.Київ, вул. Лисогірська, 4
Тел. (044) 525-96-52, 525-25-84
Кер.Саворовський Федір Григорович
Бух.Писана Ольга Олексіївна
Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

05417851
Державне підприємство по радіаційній обробці матеріалів "Радма" ІФХ ім.Л.В.Писаржевського
03680 м.Київ, просп. Науки, 31
Тел.525-72-45, факс 525-67-20
Кер.Шлапацька Валентина Василівна
Бух.Телюн Наталья Вікторівна
Дослідження та розробки в галузі хімічних наук

05417457
Державне підприємство “Дослідне конструкторсько-технологічне бюро” Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
03680 м.Київ, вул. Боженка, 15, корп.7
факс (044) 200-82-91, тел. 200-47-86
Кер.Романюк Валерій Степанович
Бух.Горячкін Ігор Володимирович
Дослідження та розробки в галузі металургії, обробки металів, виробництва машин та устаткування

05420037
Донецький ботанічний сад
83059 м.Донецьк, просп. Ілліча, 110
Тел./факс (062) 294-12-80, 294-70-04
Кер.Глухов Олександр Захарович
Бух. Гаврилова Ірина Михайлівна

Ботаніка

30179417
Науково-технічний комплекс "Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона"
03150 м.Київ, вул. Боженка, буд.11
Тел.200-80-81, факс.287-55-29
Кер.Патон Борис Євгенович
Бух.Проценко Надія Петрівна
Дослідження та розробки в галузі металургії,
обробки металів, виробництва машин та устаткування

05420095
Український степовий природний заповідник
87620 Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Хомутове
Тел./факс (06279) 29-7-25
Кер.Мордатенко Леонід Петрович

Ботаніка

05417503
Інститут проблем математичних машин і систем
03680 м.Київ, просп. Академіка Глушкова, 42
Тел. (044) 526-24-97, факс 526-24-97
Кер.Морозов Анатолій Олексійович
Бух.Башинська Тетяна Володимирівна
Математичне моделювання та обчислювальні методи

05420497
Донецький фізико-технічний інститут ім О.О.Галкіна
83114 м.Донецьк, вул. Рози Люксембург, 72
/факс (062) 311-52-27, 342-90-18, тел. 342-79-44
Кер.Варюхін Віктор Миколайович
Бух. Олисич Ірина Володимирівна
Фізика твердого тіла

05417686
Державне підприємство "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук"
02160 м.Київ, шосе Харківське, 48
Тел. (044) 292-72-10, факс 292-60-47
Кер. Кузмік Сергій Тарасович
Бух. Губенко Тетяна Василівна
Хімія високомолекулярних сполук

05420557
Інститут економіки промисловості
83048 м.Донецьк, вул. Університетська, 77
Тел. 062) 311-57-90, 311-1472, факс 345-06-71
Кер.Амоша Олександр Іванович
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

05417791
Державне спеціальне конструкторсько-технологічне бюро фізичного приладобудування з дослідним виробництвом Інституту фізики

03680 м.Київ, просп. Науки, 46
Тел.(044) 592-39-06 (багатокан.), 525-17-45, 525-17-45, факс 525-17-43
Кер.Бундза Андрій Богданович
Бух.Колтунова Алла Володимирівна
Прилади та методи вимірювання теплових величин

05420617
Державне підприємство "Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості"

83048 м.Донецьк, вул. Університетська, 77
Тел. (062) 311-23-49, факс 345-50-63
Кер. Грозний Ігор Сергійович
Економіко-математичні методи та моделі

05420675
Інститут прикладної математики і механіки
83114 м.Донецьк, вул. Рози Люксембург, 74
Тел. (062) 311-03-91, факс 311-02-85
Кер.Ковальов Олександр Михайлович
Бух. Заєць Тамара Миколаївна
Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних

наук

05481984
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку
61022 м.Харків, майд. Свободи, 5
Тел. (057) 705-02-63 705-02-67
Кер.Кизим Микола Олександрович
Бух.Мурзік Лариса Олексіївна
Організація управління, планування і регулювання економікою

05420735
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
83144 м.Донецьк, вул. Рози Люксембург, 70
Тел./факс (062) 311-68-30
Кер.Попов Анатолій Федорович
Бух. Литвиненко Вікторія Вікторівна
Фізична хімія

05516949
Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова
м.Київ, вул. Генерала Наумова, 15
Тел. (044) 424-10-63, 424-14-42
Кер.Євдокимов Віктор Федорович
Математичне моделювання та обчислювальні методи

05434140
Державне підприємство Науково-технічний центр (ДП НТЦ) "Базальтоволокнисті матеріали Інституту проблем матеріалознавства"
02660 м.Київ, вул. Каховська, 64
Тел. (044) 517-09-63, факс 516-85-19
Кер.Чувашов Юрій Миколайович
Бух.Тодосєва Ірина Вікторівна
Технологія хімічних волокон та плівок

05539962
Інститут технічної механіки
49005 м.Дніпропетровськ, вул. Лешко-Попеля,15
Тел./факс (0562)47-34-13, 46-50-46, 46-32-25
Кер.Пилипенко Олег Вікторович
Бух.Каргаполова Людмила Олександрівна
Механіка рідини, газу та плазми

05447438
Інститут світової економіки і міжнародних відносин
01030 м.Київ, вул. Леонтовича, 5
Тел./факс (044) 235-51-27
Кер.Пахомов Юрій Миколайович
Бух.Серебряна Клавдія Абрамівна
Економіка торгівлі та послуг

05539979
Інститут регіональних досліджень
79026,м.Львів, вул. Козельницька, 4
Тел. (032) 270-71-68, 270-71-06
Кер. Кравців Василь Степанович
Бух. Кулібаба Світлана Петрівна
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

05447504
Львівський центр інституту космічних досліджень
79060,м.Львів, вул. Наукова, 5а
Тел./факс (032) 254-02-25
Кер. Лукенюк Адольф Антонович
Бух. Кащенко Любов Михайлівна
Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин

05539991
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
65044 м.Одеса, б-р Французький, 29
Тел. (048) 722-29-05, факс 722-66-11
Кер.Буркинський Борис Володимирович
Бух.Єрьоменко Наталія Сильвестрівна
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

05447562
Луганський природний заповідник

93602 Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт. Станично-Луганське, вул. Рубіжна, 95
Тел. (06472) 23-91
Кер.Сова Тетяна Вікторівна
Агролісомеліорація і захисне лісорозведення

05540008
Інститут електронної фізики
88017 м.Ужгород, вул. Університетська, 21
Факс(0312) 64-36-50, тел. 64-35-24, 64-33-39

Кер.Шпеник Отто Бартоломійович
Бух.Терещенко Ольга Дмитрівна
Фізична електроніка

05540014
Інститут фізики конденсованих систем
79011,м.Львів, вул. Свєнціцького, 1
Тел. (032) 276-19-78, 276-11-58
Кер.Мриглод Іван Миронович
Бух.Бєда Іоанна Петрівна

Теоретична фізика

05540149
Інститут програмних систем
03680 м.Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, корпус 5
Тел. (044) 526-55-07, факс 526-62-63
Кер.Андон Пилип Іларіонович
Бух.Гайдукевич Марина Андріївна
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

05540020
Відділення гідроакустики морського гідрофізичного інститута
65082 м.Одеса, вул. Преображенська, 3
Тел. (048) 723-20-13, факс 723-35-32
Кер.Скіпа Михайло Іванович
Бух.Бабич Марія Іванівна
Фізика низьких температур

05540161
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов
01001 м.Київ, вул. Трьохсвятительська, буд.4
Тел. (044) 278-89-71, 279-23-85
Кер.Жалай Василь Якович
Бух.Пінчук Марія Іванівна
Германські мови

05540037
Експериментальне відділення Морського гідрофізичного інституту
98688 АР Крим, м.Ялта, смт Кацівелі, вул. Академіка Шулейкіна, 9
Тел. (06504) 23-70-71, 23-73-94
Кер.Кузнецов Олександр Сергійвич
Бух.Топорова Людмила Іванівна

Океанологія

05540178
Державне підприємство дослідний завод національного наукового центру (ННЦ) "Харківський фізико-технічний інститут"
63002 Харківська обл., Валківський р-н, м.Валки, вул. 1 травня, 49
Тел. (05753) 5-25-72, 51192
Кер.Долгополов Володимир Сергійович
Бух.Басова Лариса Василівна
Фізика пучків заряджених частинок

05540043
Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства
58001 м.Чернівці, вул. Вільде, 5
Тел./факс (0372) 23-60-18, 52-51-55, 52-00-50
Кер.Ковалюк Захар Дмитрович
Бух. Гринчук Людмила Михайлівна
Фізика молекулярних і рідких кристалів

05540184
Дослідно-експериментальний завод Джанкойсько-Сивашський
75574 Херсонська обл., Генічеський р-н, с-ще Сиваш
Тел.(05534)
Кер.Беляков Валерій Сергійович
Бух.Абдулгазієва Т.В.

Біотехнологія

05540066
Інститут екології Карпат
79026,м.Львів, вул. Козельницька, 4
Тел. (032) 270-74-30
Кер.Козловський Микола Павлович
Бух.Жарук Любов Григорівна

Екологія

05540333
Український мовний інформаційний фонд
м.Київ, вул. Володимирська, 54
Тел. (044) 525-86-75
Кер.Широков Володимир Анатолійович
Бух.Шведюк Неллі Єгорівна
Структурна, прикладна та математична лінгвістика

05540072
Криворізький ботанічний сад
50089 м.Кривий Ріг, вул. Маршака,50
Тел.(0564) 38-44-74, 38-49-22, факс 38-48-03
Кер.Мазур Антоніна Юхимівна
Бух. Рябота Алла Івнівна
Ботаніка

05540095
Інститут проблем природокористування та екології
49400 м.Дніпропетровськ, вул. Московська,6
Тел. (056)778-12-41, 45-30-43, факс 744-71-92
Кер.Шапарь Аркадій Григорович
Бух.Резніченко Ольга Володимирівна
Екологія

05540402
Інститут географії
01034 м.Київ, вул. Володимирська, 44
Тел.2346193 т.ф.-2343230
Кер.Руденко Леонід Григорович
Бух.Лимаренко Галина Власівна
Фізична географія і геохімія ландшафтів

05540706
СКТБ з дослідним виробництвом фізико-хімічного інституту
65125 м.Одеса, вул. Пушкінська,37
Тел.25-01-77 251343 т.ф.- 7243048
Кер.Малиновський Євген Костянтинович
Бух. Ізовіт Ніна Миколаївна
Дослідження та розробки в галузі хімічних наук

03534363
Карадагський природний заповідник
98188 АР Крим, м.Феодосія, с.Курортне, вул. Науки, 24
Тел.(06562)26-215;26212;
Кер.Морозова Алла Леонтіївна
Бух.Байкова Наталя Олексіївна
Дослідження та розробки в галузі біологічних наук

24736177
Державне підприємство "Алкон-Діамант" Науково-технологічного алмазного концерну "Алкон"
м.Київ, вул. Автозаводська, 2
Тел/факс.467-59-35
Кер.Гавриленко Олександр Миколайович
Бух.Зеленська Ольга Григорівна
Дослідження та розробки в галузі металургії,
обробки металів, виробництва машин та устаткування

13694464
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім Г.М.Доброва
01032 м.Київ, бул. Шевченка, 60
Тел.486-70-62 2369929 т.ф. 468-95-91
Кер.Малицький Борис Антонович
Бух.Яруліна Лідія Петрівна
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

03534630
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини

61015 м.Харків, вул. Переяславська, 23
Тел. 3734143;факс 343-30-84(057)
Кер.Грищенко Валентин Іванович
Бух.Філатова Інна Іванівна
Кріобіологія та кріомедицина

05417058
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

03039 м.Київ, просп. 40-річчя жовтня, 3
Тел. (044) 524-81-36, 524-65-58, факс 524-33-98, 524-17-70, 525-56-02
Кер.Онищенко Олексій Семенович
Бух.Посмєтна Ольга Іванівна
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

Національна академія наук України та Державне космічне агентство

22971655
Інститут космічних досліджень
03680 м.Київ,просп. Академіка Глушкова, 40

Тел/факс.200-820-08, 521-41-24
Кер.Федоров Олег Павлович
Бух.Кривицька Юлія Георгіївна
Дистанційні аерокосмічні дослідження

Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

19467806
Північно-східний науковий центр
61002 м.Харків, вул. Фрунзе, 8
Тел.706-30-52 факс.7063042
Кер.Бубенко Павло Трохимович
Бух.Костоглодова Тетяна Володимирівна
Екологія

01209765
Південний науковий центр
65044, м.Одеса, пров. Удільний, 6
Тел.726-25-47, факс 7262542
Кер.Хуторний Олексій Михайлович
Бух.Кожухар Надія Дмитрівна
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

01209713
Придніпровський науковий центр
49005 м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 15
Тел.713-45-40, факс 713-45-40
Кер.Булат Анатолій Федорович
Бух.Патріна Ольга Євгенівна
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

02095826
Інститут проблем штучного інтелекту
83048, м.Донецьк, вул. Артема, 118б
Тел. 3372703, факс 3427947
Кер.В.о. Іванова Світлана Борисівна
Бух. Вардакова Альона Сергіївна
Теоретичні основи інформатики та кібернетики

01209759
Донецький науковий центр
83114, м.Донецьк, вул. Рози люксембург, 54
Тел. 311-90-77, факс 311-90-77
Кер.Коновалов Олександр Федорович
Бух. Поліна Олена Анатоліївна
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

02096091
Інститут термоелектрики
58029, м.Чернівці, вул. Дубинська, 9-а, 58002
Тел.7-58-60, факс 41917
Кер.Анатичук Люк’ян Іванович
Бух.Боклач Ірина Кузмінична
Перетворення відновлюваних видів енергії

Національна академія аграрних наук України

13368842
Волинський інститут агропромислового виробництва
45626 Волинська обл., Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Шкільна, 2
Тел.ф.-70-67-05
Кер.Пахольчук Віталій Дмитрович
Бух.Швек Оксана Володимирівна
Підприємництво, менеджмент та маркетинг

20990045

Одеська дослідна станція Національного дослідного центру “Інституту експериментальної кліничної ветеринарної медицини”
65000 м.Одеса, проспект Свободи,2
Тел/факс.39-80-79
Кер.Богач Микола Володимирович
Бух.Бурлака Валентина Миколаївна
Ветеринарна мікробіологія і вірусологія

13722479
Інститут агроекології та економіки
03143 м.Київ, вул. Метрологічна, 12
Тел.526-71-96 5262338 т.ф. 526-92-21
Кер.Фурдичко Орест Іванович
Бух.Діденко Юрій Миколайович

Екологія

21321872
Хмельницький інститут агропромислового виробництва
31182 Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н,с.Самчики
Тел/факс.(03854)4-41-34
Кер.Молдован Віктор Григорович
Бух.Вовколуп Юрій Михайлович
Селекція і насінництво

14041043
Тернопільська дослідна станція інституту ветеринарної медицини
м.Тернопіль, вул. Тролейбусна, 12
Тел.53-51-28 537114 т.ф.53-69-04
Кер.Крижанівський Ярослав Йосипович
Бух. Волошин Наталія Михайлівна
Ветеринарна санітарія і гігієна

22562454
Інститут епізоотології
33028 м.Рівне, вул. Князя Володимира, 16/18
Тел.26-68-84, факс.26-65-64
Кер.Мандигра Микола Станіславович
Бух.Любченко Валентина Сергіївна

Діагностика і терапія тварин

14142347
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім.Фальц-Фейна
Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Асканія-нова, вул. Фрунзе, 13
Тел.6-12-86 т.ф.0553861232
Кер.Гавриленко Віктор Семенович
Бух.Барановська Любов Миколаївна
Дослідження та розробки в галузі біологічних
наук

24863958
Кримський інститут агропромислового виробництва
06566 АР Крим, Красногвардійський р-н, с.Клепиніне, вул.Октябрський масив, 24
Тел/факс.7-63-22
Кер.Паштецький Володимир Степанович
Бух.Анженко Людмила Павлівна

Рослинництво

14198402
Черкаський інститут агропромислового виробництва
20731 Черкаська обл, Смілянський р-н с. Холоднянське вул. Докучаєва,13
Тел.04733-2-99-10, 4-43-43
Кер.Бащенко Михайло Іванович
Бух.Буряк Світлана Іванівна
Розведення та селекція тварин

25927949
Інститут сільського господарства степової зони
49006 м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 14
Тел./факс(056)749-52-64
Кер.Черенков Анатолій Васильович
Розведення та селекція тварин

26230950
Львівська дослідна станція садівництва інституту садівництва
80455 Львівська обл., Кам'янка-Бузький р-н, с.Неслухів, вул.Наукова
Тел.(03254)6-75-49
Кер.Гриневич Володимир Олександрович
Бух.Ковалик Ганна Михайлівна

Плодівництво

26375507
Сквирська науково-дослідна станція “Інституту агроекології і економіки природокористування”
09000 Київська обл.,м.Сквира, вул. Селекційна,1
Тел.(045)2-83-30, факс.2-83-23
Кер.Вдовиченко Андрій Васильович
Бух.Сутиріна Валентина Миколаївна

Селекція і насінництво

26282993
Краснокутський науково-дослідний центр садівництва Інституту садівництва
62002 Харківська обл., Краснокутський р-н, с.Основинці, вул. Тельмана, 32
Тел.(05756)3-09-88
Кер.Сластін Олександр Петрович
Бух.Сученко Вікторія Олексіївна

Плодівництво

26376659
Київська дослідна станція промислового овочівництва Національного наукового центру “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
08520 Київська Обл.,Фастівський р-н,смт.Борова, вул. Р.Люксембург, 40
Тел/факс.(04565)4-12-99
Кер.Корнута Юрій петрович
Бух.Олійник Григорій Миколайович

Селекція і насінництво

26320110
Артемівська дослідна станція розсадництва інституту садівництва
84571 Донецька обл., Артемівський р-н, с-ще Опитне, вул. Київська, 1
Тел.(06274)9-45-00
Кер.Чигрин Наталія Федорівна

Рослинництво

30559204
Південний біотехнологічний центр в рослинництві
65036 м.Одеса, Овідіопольська дорога,3
Тел.(0482)39-52-27, факс.39-55-57
Кер.Сиволап Юрій Михайлович
Бух.Кульчицька М.В.

Біотехнологія

26339316
Подільська дослідна станція садівництва Інституту садівництва
23226 Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Медвеже Вушко, вул. Наукова, 1
Тел/факс.(0432)581-344
Кер.Мухарський Анатолій Олексійович
Бух.Дзюмак Галина Василівна

Плодівництво

30995014
Інститут біології тварин
79034,м.Львів, вул. Василя Стуса, 38
Тел.(0322)70-25-04, факс.270-23-89
Кер.Влізло Василь Васильович
Бух.Стецько Галина Євгеніївна
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

26352050
Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва
86081 Донецька обл., Ясинуватський р-н, п/в Дослідне
Тел. (06236) 4-30-37
Кер.Сергеєв Геннадій Васильович

Рослинництво

32308100
Закрите акціонерне товариство "Інститут інноваційного провайдингу"
01010 м.Київ, вул. Суворова, 9
Тел.281-31-91, факс.280-52-45
Кер.Володін Сергій Анатолійович
Бух.Могуза С.В.
Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

26369116
Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва
52041 Дніпропетровська обл.,Дніпропетровський р-он, п/в Олександрівка, вул.Опитна, 1
Тел.(056)712-61-03
Кер.Заверталюк Володимир Филимонович
Бух.Гелуненко Людмила Василівна

Селекція і насінництво

32585608
Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва та баштанництва
16645 Чернігівська Обл.,Ніжинський р-н,с.Крути, вул. Незалежності,39
Тел/факс.(04631)6-94-39
Кер.Кривець Дмитро Олегович
Бух.Тризуб Зоя Анатоліївна

Селекція і насінництво

00209154
Державна установа "Граківське дослідне поле" Національного наукового центру "інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського"
63544, Харківська обл., Чугуївський р-н, с-ще Дослідне, вул. Зелена, буд.4
Тел.512-29 , 80574651229
Кер.Рубан Анатолій Олександрович
Бух.Кривобок Алла Вікторівна
Агрогрунтознавство й агрофізика

00419880
Технологічний інститут молока та м'яса
02660, м.Київ, вул. Марини Раскової, 4-А
Тел.517-17-37, факс 517-02-28
Кер. Єресько Георгій Олексійович
Бух. Майка Наталія Вікторівна
Технологія м'ясних, молочних та рибних продуктів

00334830
"Національний інститут винограду і вина "Магарач"
98600 АР Крим, м.Ялта, вул. Кірова, 31
Тел.32-55-91, факс 23-06-08
Кер.Авідзба Анатолій Мканович
Бух.Загоруйко Галина Іванівна
Технологія продуктів бродіння

00472041
Первомайський науково-дослідний центр Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка"
55200 Миколаївська обл.,м.Первомайськ, вул. Набережна,2а
Тел./факс 4-30-21
Кер. Давиденко Микола Володимирович
Бух. Губенко Валентина Олександрівна

Біотехнологія

00334882
Український науково-дослідний інститут олій та жирів
61019 м.Харків, просп. Дзюби, 2-а
Тел./факс 376-38-51
Кер.Петік Павло Федорович
Бух.Вус Фаїна Миколаївна
Технологія жирів, ефірних олій і парфумерно-косметичних продуктів

00473827
Закарпатський територіальний центр карантину рослин інституту захисту рослин
88017, м.Ужгород, вул. Університетська, 21
Тел./факс 64-20-60
Кер. Бокшан Ольга Ярославівна
Бух. Кіш Тетяна Михайлівна

Рослинництво

00413297
Інститут садівництва
03027,м.Київ, с. Новосілки, вул. Садова,23
Тел.526-65-48 , факс 526-65-49
Кер.Кондратенко Петро Васильович
Бух.Волковська Міла Олександрівна

Плодівництво

00482312
Дослідна станція лікарських рослин Інституту луб'яних культур та фітофармацевтичної сировини
37535, Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Березоточа
Тел./факс 9-01-10
Кер. Рак Вячеслав Васильович
Бух. Кучеренко Лідія Іванівна
Лісові культури, селекція, насінництво

00415405
Кримська дослідна станція садівництва институту садівництва
97517, АР Крим, Сімферопольський р-н, с.Маленьке
Тел.32-55-38, факс 32-55-21
Кер. Сотник Олександр Іванович
Бух. Паршина Людмила Григорівна

Плодівництво

00489780
Інститут цукрових буряків
03141, м.Київ, вул. Клінічна, 25
Тел./факс 275-50-00
Кер. Роік Микола Володимирович
Бух. Антонова Світлана Петрівна

Селекція і насінництво

00415451
Інститут зрошуваного садівництва імені М.Ф.Сидоренка
72383, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с-ще Фруктове, вул. Стара, 1
Тел.43-13-20, факс 43-13-78
Кер. Расторгуєв Олександр Борисович
Бух. Кашкарева Тетяна Миколаївна

Плодівництво

00491373
Українська дослідна станція тютюнництва Тернопільського інституту АПВ
48751, Тернопільська обл.,Борщівський р-н, смт . Мельниця-Подільська, вул. Івана Франка,26

Тел.4-15-45, факс 4-12-15
Кер.Бялковська Ганна Дмитріївна
Бух.Колтатів Михайло Леонідович
Селекція і насінництво

00494456
Південна дослідна станція інституту сільськогосподарської мікробіології
97513 АР Крим, Сімферопольський р-н, смт.Гвардійське , вул. К.Маркса, 107
Тел./факс 32-34-76
Кер.Мельничук Тетяна Миколаївна
Бух.Вініченко Ніна Іванівна

Мікробіологія

00495817
Верхняцька дослідно-селекційна станція інституту цукрових буряків
20022 Черкаська обл.Христинівський район,смт. Верхнячка, вул. Шкільна,1
Тел./факс 94-431
Кер.Вакуленко Микола Олександрович
Бух.Буць Тетяна Пилипівна
Селекція і насінництво

00494551
Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр
98648 АР Крим, м.Ялта, смт. Нікіта
Тел.33-55-30,факс 33-53-86
Кер.Єжов Валерій Микитович
Бух.Шевченко Лідія Миколаївна

Рослинництво

00495832
Українська науково-дослідна станція карантину рослин
60321 Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с.Бояни,
Тел./факс 57-930
Кер. Мельник Павло Олексійович
Бух. Юрку Василь Костянтинович
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських

наук

00494628
Селекційно-генетичний інститут національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
65036, м. Одеса, Овідіопольська дорога,3
Тел.39-54-01, факс 39-52-89
Кер.Соколов Вячеслав Михайлович
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

00495929
Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка"
65125,м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, 19
Тел.725-12-11
Кер. Кіров Ігор Михайлович
Бух. Митрофанов Максим Володимирович

Біохімія

00494700
Придністровська дослідна станція
59052,Чернівецька обл. , Сторожинецький р-он, с. Годилів
Тел.4-37-07,факс 4-37-07
Кер. Кожукар Зінаїда Мирославівна
Бух. Дрозд Ніна Артемівна
Меліорація і зрошувальне землеробство

00496588
Інститут кормів
м.Вінниця, просп. Юності, 16
Тел.46-41-16, факс 46-41-16
Кер. Корнійчук Олександр Васильович
Бух. Маркевич Наталія Миколаївна
Кормовиробництво і луківництво

00495102
Дослідна станція карантину винограду і плодових культур інституту захисту рослин
65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,49
Тел.78-52-812,факс 78-52-811
Кер.Клечковський Юрій Едуардович
Бух.Малюк Зінаїда Анатоліївна
Рослинництво

00496662
Інститут сільського господарства степової зони
49600, м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського,14
Тел.745-02-36,факс 36-26-18
Кер. Черенков Анатолій Васильович
Бух. Корешкова Надія Іванівна

Селекція і насінництво

00495214
Прилуцька дослідна станція
17511,Чернігівська обл.,м.Прилуки, вул. Вавілова,16
Тел./факс 701-18
Кер.Піщенко Олег Володимирович

Бух.Сакало Тетяна Іванівна
Рослинництво

00496679
Дніпропетровська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
49054 м.Дніпропетровськ, пр. Кірова,48
Тел.93-08-53 факс 567496843
Кер.Плис В'ячеслав Миколайович
Бух.Торянська Ольга Степанівна

Вірусологія

00496739
"Південний науково-дослідний центр національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
72503,Запорізька обл.,Якимівський р-н,смт. Якимівка, вул.40 років Перемоги, 4
Тел./факс 9-44-47
Кер.Федоренко Володимир Валерійович
Бух.Кеменчеджи Ольга Вікторівна
Механізація сільськогосподарського виробництва

00496871
Панфильська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства "
07750, Київська Обл.,Яготинський р-н,с.Панфили
Тел./факс 35-143; 447535149
Кер.Ткачов Олександр Іванович
Бух.Пустовойтова Наталія Іванівна
Меліорація і зрошувальне землеробство

00496745
Інститут механізації тваринництва
09017,м.Запоріжжя, острів Хортиця
Тел./факс 289-81-44 ; 2865323
Кер.Шевченко Ігор Аркадійович
Бух.Зеленюк Тетяна Олексіївна
Механізація сільськогосподарського виробництва

00496952
Інститут землеробства і тваринництва західного регіону
81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Оброшине
Тел./факс 396-170
Кер.Седіло Григорій Михайлович
Бух.Козачок Марія Йосипівна

Рослинництво

00496805
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
м.Київ, вул. Героїв Оборони, 10
Тел./факс 256-05-65
Кер.Саблук Петро Трофимович
Бух.Сахацький Володимир Миколайович
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00496969
Західний філіал національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації с/г"
81140, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Підгірне
Тел./факс 96-12-03; 96-21-30
Кер.Пйонтик Юрій Людвигович
Бух.Гарбарук Надія Опанасівна
Механізація сільськогосподарського виробництва

00496828
Інститут картоплярства
07853, Київська Обл.,Бородянський р-н, смт.Немешаєво, вул. Чкалова,22
Тел.774-15-33; факс 774-15-42
Кер.Бондарук Анатолій Андрійович
Бух.Богомолець Тетяна Макарівна
Селекція і насінництво

00497006
Інститут свинарства імені О.В.Квасницького
36013,м.Полтава, вул. Шведська могила
Тел./факс 527-419
Кер.Кравченко Оксана Іванівна
Бух.Попенко Наталія Василівна
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

00496834
Національний науковий центр "Інститут землеробства"
08162 Київська Обл.,К.Святошинський р-н,смт.Чабани, вул.Машинобудівників ,2-б
Тел.526-23-27; факс 526-11-07
Кер.Сайко Віктор Федорович
Бух.Столяр Лариса Кирилівна

Загальне землеробство

00497012
Устимівська дослідна станція рослинництва інституту рослинництва ім В.Я.Юр'єва
39074,Полтавська обл., Глобинський р-н, с.Устимівка, вул. Леніна, 15
Тел.24-754; факс 24-205
Кер.Харченко Юрій Вікторович
Бух.Дубовцева Світлана Дмитрівна

Рослинництво

00496863
Миронівський інститут пшениці ім.В.М.Ремесла
08853, Київська Обл.,Миронівський р-н,п/в Центральне
Тел.74-135;факс 74-446
Кер.Кочмарський Валентин Сергійович
Бух.Сторчак Микола Михайлович

Селекція і насінництво

00497035
Полтавська дослідна станція інституту ветеринарної медицини
36002,м.Полтава, вул. Фрунзе, 153а
Тел./факс 599-327

Кер.Курман Андрій Федорович
Бух.Макогон Зінаїда Григорівна
Ветеринарна мікробіологія і вірусологія

00497058
Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського"
61024, м.Харків, вул. Чайковського, 4
Тел./факс 704-16-69; 704-16-68
Кер.Балюк Святослав Антонович
Бух.Анісімова Ольга Вікторівна
Агрогрунтознавство й агрофізика

00497242
Інститут землеробства південного регіону
73483,Херсонська обл., Херсон, смт. Наддніпрянське
Тел.36-11-96; факс 36-24-40
Кер.Вожегова Раїса Анатоліївна
Бух.Шарій Ганна Вікторівна
Загальне землеробство

00497087
Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"
61023, м.Харків, вул. Пушкінська, 83
Тел./факс 704-10-90; 704-20-08
Кер.Стегній Борис Тимофійович
Бух.Клочко Оксана Михайлівна
Діагностика і терапія тварин

00497265
Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства
75230,Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова, вул. Червоноармійська, 1
Тел./факс 6-16-55
Кер.Іовенко Василій Миколайович
Бух.Квятковська Наталія Вікторівна

Розведення та селекція тварин

00497124
Інститут овочівництва і баштанництва
62478, Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Селекційне, вул. Інститутська, 1
Тел./факс 748-91-91
Кер.Яровий Григорій Іванович
Бух.Манікіна Валентина Василівна

Селекція і насінництво

00497331
Інститут помології ім.Л.П.Симиренка
19512, Черкаська обл.,Городищенський район,с.Мліїв
Тел./факс 2-24-40; 2-41-28
Кер.Кучер Микола Федорович
Бух.Кучер Раїса Ільївна
Селекція і насінництво

00497169
Інститут птахівництва
63421, Харківська обл., Зміївський р-н, с.Бірки, вул. Леніна, 20
Тел.78-000; факс 78-470
Кер.Терещенко Олександр Володимирович
Бух.Марченко Світлана Геннадіївна

Генетика

00497360
Інститут сільськогосподарської мікробіології
14027, м.Чернігів, вул. Шевченка,97
Тел.3-17-49;факс 3-21-57
Кер.Волкогон Віталій Васильович
Бух.Христенко Олександр Іванович

Мікробіологія

00497176
Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва
61060, м.Харків, просп. Московський, 142
Тел.392-13-43; факс 779-84-17
Кер.Кириченко Віктор Васильович
Бух.Скульбеда Надія Мизайлівна
Селекція і насінництво

00497638
Дослідно-селекційна станція інституту цукрових буряків (Уладово-Люлинецька)
22225,Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Уладівське, вул. Радянська
Тел.3-75-24; факс 3-75-32
Кер.Хильницький Олег Михайлович
Бух.Назаренко Таїсія Сергіївна

Селекція і насінництво

00497199
Інститут тваринництва
62404, Харківська обл., Харківський р-н, смт Кулиничі, вул. 7 Гвардійської армії, 3
Тел.740-31-81; факс 740-39-94
Кер.Руденко Євген Володимирович
Бух.Канцевич Ірина Володимирівна
Розведення та селекція тварин

00497816
Інститут південного овочівництва і баштанництва
75600,Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул. Червоноармійська, 71
Тел./факс 392-63-12
Кер.Лимар Володимир Анатолійович
Бух.Майданік Тетяна Вікторівна

Плодівництво

00497845
Інститут луб'яних культур та фітоформацептичної сировини
41400 Сумська область, м.Глухів, вул. Терещенків,45
Тел./факс 2-21-35
Кер. Кабанець Віктор Михайлович
Бух. Глазова Валентина Вікторівна
Селекція і насінництво

00729267
Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція інституту кормів
23227,Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Агрономічне, вул. Мічуріна, 1
Тел./факс 58-47-00
Кер.Корнійчук Олександр Васильович
Бух.Морочинська Мар'яна Данилівна

Рослинництво

00498081
Київська дослідна станція Національний науковий центр "Інститут землеробства"
07334 Київська Обл.,Вишгородський р-н,с. Литвинівка
Тел./факс 3-91-22
Кер. Лещенко Юрій Васильович
Бух. Тимошенко Тетяна Михайлівна

Селекція і насінництво

00729327
Луганський інститут агропромислового виробництва
93733,Луганська обл., Слов'яносербський р-н, с-ще Металіст, вул. Октябрьська,14
Тел./факс 52-71-19
Кер.Тимошин Сергій Миколайович
Бух.Кисла Олена Анатоліївна

Рослинництво

00704273
Івано-франківський інститут агропромислового виробництва
76014,м.Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 21а
Тел.52-25-50; факс 52-25-98
Кер.Абрамик Михайло Іванович
Бух.Ярош Надія Романівна

Рослинництво

00729333
Донецький інститут агропромислового виробництва
86053,Донецька обл., Ясинуватський р-н, с-ще Піски, вул. Стадіонна, 15
Тел/факс 48-732
Кер.Зарудняк Іван Миколайович
Бух.Гнатенко Лариса Володимирівна

Рослинництво

00724882
Миколаївський інститут агропромислового виробництва
57217, Миколаївська Обл.,Жовтневий р-н,с.Полігон, вул. Центральна,17
Тел./факс 23-00-18
Кер.Бутов Василь Миколайович
Бух.Журавльова Ірина Григорівна
Загальне землеробство

00729391
Закарпатський інститут агропромислового виробництва
90252,Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Велика Бакта, просп. Свободи, 17
Тел.2-34-04; факс 2-31-74
Кер.Федорюк Марія Дмитрівна
Бух.Майор Єлизавета Степанівна

Рослинництво

00724927
Сумський інститут агропромислового виробництва
42343, Сумська область, Сумський район, с.Сад, вул. Зелена,1
Тел.69-50-02; факс 65-24-05
Кер.Бондаренко Микола Павлович
Бух.Дубовик Катерина Дмитрівна
Підприємництво, менеджмент та маркетинг

00729416
Запорізька сільськогосподарська дослідна станція І нституту олійних культур
м.Запоріжжя, Комунарський р-н, вул. Дослідна станція, 4 а
Тел.99-71-60 612997468
Кер.Василега Віктор Юхимович
Бух.Савченко О.І.

Економіка сільського господарства й аграрно-промислового комплексу

00724979
Чернігівський інститут агропромислового виробництва
17035, Чернігівська Обл.,Козелецький р-н,с.Прогрес, вул. Гедройця,4
3-63-49; тел./факс 3-63-10
Кер.Лісовий Микола Михайлович
Бух.Нагорна Тетяна Сергіївна
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

 

00729439
Коломийська дослідна станція Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва
78254,Івано-франківська обл., Коломийський р-н, с.П'ядики, вул. Наукова, 16
Тел./факс 97-3-54
Кер.Куничак Галина Іванівна

Бух.Роїк Ольга Павлівна
Механізми регулювання економіки

Агрохімія

00729511
Одеський інститут агропромислового виробництва
67667,Одеська обл., Біляївський р-н, смт. Хлібодарське, дор. Маякська, 24
Тел./факс 750-80-20
Кер.Цандур Микола Олександрович
Бух.Мигуш Валентина Іванівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00858757
Інститут рису
75705,Херсонська обл., Скадовський р-н, с-ще. Антонівка, вул. Студентська, 11
Тел./факс 34-6-48
Кер.Дудченко Володимир Вікторович
Бух.Ястреб Лариса Леонідівна

Рослинництво

00729534
Полтавський інститут агропромислового виробництва імені М.І.Вавілова
36014,м.Полтава, вул. Шведська, 86
Тел./факс 7-17-77; 720-37
Кер.Чекрізов Іван Олексійович
Бух.Адаменко Ганна Василівна

Загальне землеробство

01018947
Інститут гідротехніки і меліорації
03032, м.Київ, вул. Васильківська, 37
Тел.257-53-72, факс 257-40-41
Кер.Коваленко Петро Іванович
Бух.Тарасенко Надія Степанівна
Меліорація і зрошувальне землеробство

00729600
Рівненський інститут агропромислового виробництва
35325,Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Шубків, вул. Рівненська, 5
Тел.27-36-74; факс 27-35-00
Кер.Польовий Володимир Мефодійович
Бух.Антончук Раїса Яківна

Рослинництво

01296051
Інститут олійних культур
70417 Запорізька обл., Запорізький р-н, с-ще Сонячне, вул. Весняна, 1
Тел.223-99-99, факс 223-99-50
Кер.Чехов Анатолій Васильович
Бух. Поталова Ірина Вікторівна

Рослинництво

00729868
Буковинський інститут агропромислового виробництва
58026,м.Чернівці, вул. Кузнєцова, 21а,
Тел.56-33-88; факс 52-92-20
Кер.Дроник Григорій Васильович
Бух.Мікус Микола Євгенович
Підприємництво, менеджмент та маркетинг

01598301
Черкаська дослідна станція біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин
18034 м.Черкаси, вул. Онопрієнка,10
Тел.314052, факс 314052
Кер.Бащенко Михайло Іванович
Бух.Собко Любов Миколаївна
Розведення та селекція тварин

00729907
Кіровоградський інститут агропромислового виробництва
27602,Кіровоградська обл.,Кіровоградський р-н.,с.Сазонівка, вул.Центральна,2
Тел/факс 31-57-95; 31-71-25
Кер.Савранчук Володимир Вікторович
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

04372342
Інститут рибного господарства
03164 м.Київ, вул. Обухівська, 135
Тел.423-74-74;факс 423-74-58
Кер.Грициняк Ігор Іванович
Бух.Альошина Ольга Олександрівна

Рибництво

00832460
Державна установа "Центральна науково-дослідна лабораторія якості води та ґрунтів"
08324, Київська Обл.,Бориспільський р-н,с.Гора, вул. Науки,1
Тел.3-62-47; факс 3-63-70

Кер.Чорнокозинський Аркадій Васильович
Бух.Костенко Оксана Геннадіївна

Агрохімія

04641440
Державна установа "Сульське дослідне поле" Інституту гідротехніки і меліорації
42000 Сумська область, Роменський р-н, с.Ведмеже, вул. Центральна,7
Тел.05422)95523
Кер.Романенко Анатолій Іванович
Бух.Охріменко Н.Г.
Меліорація і зрошувальне землеробство

04684248
Інститут ефіроолійних і лікарських рослин
95493 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Київська, 150
Тел.560-007;факс 56-00-07
Кер.Афонін Олександр Васильович
Бух.Мулякова Людмила Вікторівна
Селекція і насінництво

05453752
Інститут сільського господарства Полісся
1007 м.Житомир, шосе Київське, 131
Тел./факс (0412) 42-92-27, 42-92-31
Кер.Савченко Юрій Іванович
Бух.Куліш Василь Григорович

Рослинництво

04717924
Красноградська дослідна станція інституту зернового господарства
63308 Харківська обл., Красноградський р-н, м.Красноград, с-ще Дослідне
Тел.(05744)93-145
Кер.Кобос Ігор Олегович
Бух.Коваленко Данута Іванівна

Селекція і насінництво

05496135
Національний науковий центр Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
08631 Київська обл.,Васильківський р-н, смт.Глеваха,вул. Вокзальна,11
Тел. (04571) 3-1100, факс 3-29-88, 3-56-88
Кер.Гуков Яків Серафимович
Бух.Коваленко Людмила Леонідівна

Механізація сільськогосподарського виробництва

04766584
Тернопільський інститут агропромислового виробництва
м.Тернопіль, вул. Тролейбусна, 12
Тел.53-71-18, 436144
Кер.Куляр Степан Михайлович
Бух.Фірман Іван Михайлович
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

05510830
Інститут ветеринарної медицини
03151 м.Київ, вул. Донецька, 30
Тел./факс (044) 245-78-05
Кер.Оброжей Анатолій Федорович
Бух.Ігоренко Надія Іванівна
Дослідження та розробки в галузі ветеринарних
наук

04835931
Науково-виробниче об'єднання "Селта" Національного наукового центру "інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
95034 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Київська, 76
Тел.27-36-20 (0652)273620
Кер.Красніченко Олександр Леонідович
Бух.Ведмецька Тетяна Павлівна
Сільськогосподарські машини

05523406
Інститут захисту рослин
03022 м.Київ, вул. Васильківська, 33
Тел. (044) 257-11-24 , факс 257-21-85
Кер.Федоренко Віталій Петрович
Бух.Михайлюк Вікторія Григорівна

Агрохімія

05408024
Інститут розведення і генетики тварин
08321 Київська обл.,Бориспільський р-н,с.Чубинське,вул Погребняка,1
Тел. 597-23-62, 597-23-61
Кер.Бащенко Михайло Іванович
Бух.
Розведення та селекція тварин

05539695
Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут грунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського"
43001 м.Луцьк, вул. Шевченка, 35
Тел./факс (0332) 72-87-66
Кер.Гаврилюк Володимир Андрійович
Бух. Мерленко Зоя Захарівна
Меліорація і зрошувальне землеробство

05431532
Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова"
65496 Одеська обл.,Овідіопольський р-н, смт.Таїрове,вул. 40-річчя Перемоги,27
Тел. (048) 769-05-44
Кер.Власов Вячеслав Всеволодович
Бух. Желяскова Світлана Георгіївна

Виноградарство

03079829
Національний науковий центр “Інститут бджільництва ім.П.І.Прокоповича”
м.Київ, вул. Заболотного, 19

Тел.522-17-81; 5221781;5221781
Кер.Бондарчук Леонід Іванович
Бух.Вокальчук Світлана Іванівна
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

04641411
Кримський науково-дослідний центр інституту гідротехніки і меліорації
95000 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Кечкеметська, 198
Тел.69-01-75
Кер.Ляшевський Валерій Іванович
Бух.Борзенко Тетяна Михайлівна
Меліорація і зрошувальне землеробство

21378004
Інститут коренеплідних культур
20300 Черкаська обл.,м.Умань, вул. Інтернаціональна,4
Тел.3-98-03, факс3-98-06
Кер.Яценко Анатолій Олексійович
Бух.Руденко Вікторія Станіславівна
Селекція і насінництво

05391169
Сарненська дослідна станція інституту гідротехніки і меліорації
Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, Дослідна станція,32
Тел.23097 (0365)523216
Кер.Стецюк Микола Григорович
Бух.Маліновська Світлана Сергіївна

Кормовиробництво і луківництво

26469774
“Кам'янсько-Дніпровська дослідна станція” Інституту гідротехніки і меліорації
71304 Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, м.Кам'янка-Дніпровська, пров. Олега Кошового, 14
Тел.(06138)2-39-29
Кер.Удовенко Володимир Володимирович
Бух.Ходоревська Ольга Олександрівна
Меліорація і зрошувальне землеробство

Національна академія медичних наук України

22946309
Державна установа "Інститут медицини праці"
01033 м.Київ,вул. Саксаганського, 75
Тел/факс.284-34-27
Кер.Кундієв Юрій Ілліч
Бух.Лещенко Людмила Анатоліївна
Соціальна медицина та охорона здоров'я

02011858

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва"
02660, м.Київ, вул. Попудренка, 50
Тел.559-14-77, факс 5131528
Кер.Сердюк Андрій Михайлович
Бух.Зінченко Галина Григорівна

Гігієна

24725044
Державна установа "Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії"
04050 м.Київ,вул. Платона Майбороди, 32, корп.5
Тел/факс.483-76-00, 213-32-17
Кер.Щеглов Віктор Іванович
Бух.Кирієнко Надія Миколаївна

Нейрохірургія

02011870
Державна установа Інститут отоларингології ім проФ.О.С. Коломійченка
03680, м.Київ, вул. Зоологічна, 3
Тел.4832202, факс 4831580
Кер.Заболотний Дмитро Ілліч
Бух.Махарінська Ніна Михайлівна

Оториноларингологія

35310861
Державна установа "Інститут генетичної та регенеративної медицини"
04114 м.Київ,вул. Вишгородська, 67
Тел.431-05-56 2060145
Кер.Бутенко Геннадій Михайлович
Бух.Кожанова Інна Михайлівна

Молекулярна біологія

02011893
Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска"
03680, м.Київ, вул. Народного Ополчення, 5
Тел.2756622, факс 2754209
Кер.Коваленко Володимир Миколайович
Бух.Деркач Олена Степанівна

Кардіологія

01897908
Державна установа “Інститут геронтології ім.. Д. Ф. Чеботарьова”
04114, м.Київ, вул. Вишгородська, 67
Тел.431-05-65, факс 4304148
Кер.Безруков Владислав Вікторович
Бух.Пітеренко Тетяня Іванівна.
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

02011901
Державна установа "Інститут фармакології та токсикології"
03680, м.Київ, вул. Ежена Потьє, 14
Тел.4568022, факс 4568462
Кер. Бухтіарова Тетяна Анатоліївна
Бух.Чала Марія Фомінічна
Дослідження та розробки в галузі медичних
наук

02011781
ДУ Інститут гастроентерології
49074 м.Дніпропетровськ, пр. Правди,96
Тел.275916, факс 271778 271559
Кер.Філіпов Юрій Олександрович
Бух.Чіркіна Ганна Миколаївна
Внутрішні хвороби

02011918
Державна установа "Інститут урології"
04053, м.Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9-а
Тел.486-99-17, факс 4866589
Кер.Возіанов Сергій Олександрович
Бух.Горбарьова Євгенія Миколаївна

Урологія
02011924
Державна установа "Інститут гематології та трансфузіології"
04060, м.Київ, вул. Максима Берлинського, 12
Тел.440-30-00, факс 4402744
Кер.Перехрестенко Петро Михайлович
Бух.Лебедєва Світлана Олексіївна

Гематологія і трансфузіологія

02012013
Державна установа "Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка"
04114, м.Київ, вул. Вишгородська, 69
Тел. 4303694, факс 428-19-96
Кер.Тронько Микола Дмитрович
Бух.Рибальченко Людмилоа Іванівна
Ендокринологія

02011930
Державна установа "Інститут нейрохірургії ім акад.А.П.Ромоданова
04050, м.Київ, вул. Мануїльського, 32
Тел.483-36-82, факс 4839573
Кер.Зозуля Юрій Панасович
Бух.Погорєла Лідія Олександрівна

Нейрохірургія

02012022
Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології"
04050, м.Київ, вул. Платона Майбороди, 8
Тел.4839882, факс 4838026
Кер.Антипкін Юрій Геннадійович
Бух.Михайленко Галина Іванівна
Акушерство і гінекологія

02011947
Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського"
03680, м.Київ, вул. Амосова, 5
Тел.275-37-33, факс 2753711
Кер.Марієвський Віктор Федорович
Бух.Мунічевська Світлана Михайлівна
Патологічна фізіологія

02012065
Державна установа "Інститут спадкової патології"
79000,м.Львів, вул. Лисенка, 31а
Тел.75-23-04, факс 2753844
Кер.Гнатенко Олег Зіновійович
Бух.Кудик Марія Петрівна
Генетика

02011953
Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О. О. Шалімова"
03680, м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
Тел.4542003, факс 4971374
Кер.Поляченко Юрій Дмитрович
Бух.Радус Олена Петрівна
Внутрішні хвороби

02012088
Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини"
79044,м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 45
Тел.35-22-76, факс 2383247
Кер.Новак Василь Леонідович
Бух.Лещук Марія Михайлівна

Гематологія і трансфузіологія

02011964
Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського"
03680, м.Київ, вул. Амосова, 10
Тел.275-32-56, факс 2752744
Кер.Фещенко Юрій Іванович
Бух.Каменецька Наталія Володимирівна
Пульмонологія

02012094
Державна установа “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім В.П.Філатова”
65061, м.Одеса, б-р Французький, 49/51
Тел.60-32-30, факс 60-32-30
Кер.Пасєчнікова Наталія Володимирівна
Бух.Шиленко Тетяна Миколаївна

Очні хвороби

02012007
Державна установа "Інститут травматології та ортопедії"
01601, м.Київ, вул. Воровського, 27
Тел.486-69-12, факс 486-42-49
Кер.Гайко Георгій Васильович
Бух.Саливон Ганна Миколаївна
Травматологія та ортопедія

02012131
Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського"
61002 м.Харків, вул. Артема, 10
Тел.700-45-38, факс 7004538
Кер.Караченцев Юрій Іванович
Бух.Калюжина Тетяна Вікторівна

Ендокринологія

02012102
Державна установа "Інститут стоматології"
65026м.Одеса, вул. Ришельєвська, 11
Тел.728-24-62, факс 7282462
Кер.Косенко Костянтин Миколайович
Бух.Бербега Анжела Борисівна

Стоматологія

02012148
Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології"

61068 м.Харків, вул. Академіка Павлова, 46
Тел.738-33-87, факс 7383387
Кер.Волошин Петро Власович
Бух.Лакинська Людмила Іванівна

Нервові хвороби

02012154
Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії"
61018 м.Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Тел.349-41-32, факс 7153348
Кер.Бойко Валерій Володимирович
Бух.Болух Галина Федорівна
Хірургія

02012214

Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім.проф. М.І.Ситенка"
61024 м.Харків, вул. Пушкінська, 80
Тел.704-14-74, факс 7001127
Кер.Корж Микола Олексійович
Бух.Кузнєцова Людмила Єгорівна
Травматологія та ортопедія

02012160
Державна установа "Інститут дерматології та венерології"
61057 м.Харків, вул. Чернишевська, 7/9
Тел.706-32-04, факс 7063203
Кер.Мавров Геннадій Іванович
Бух.Яковенко Валентина Федорівна
Шкірні та венеричні хвороби

04528465
Державна установа "Інститут терапії імені Л.Т.Малої
61039 м.Харків, просп. Постишева, 2а
Тел.370-28-18 7722024
Кер.Бабак Олег Якович
Бух.Постнікова Людмила Віталіївна

Внутрішні хвороби

02012177
Державна установа "Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор'єва"
61024 м.Харків, вул. Пушкінська, 82
Тел.704-10-62, факс 7040202
Кер.Пилипенко Микола Іванович
Бух.Зайцева Євгенія Миколаївна
Променева діагностика та променева терапія

04837835
Державна установа "Науковий центр радіаційної медицини"
04050 м.Київ, вул. Мельникова, 53
Тел.4863976;4830637
Кер.Бабешко Володимир Григорович
Бух.Титикало Володимир Сергійович
Радіобіологія

02012183
Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків"
61153 м.Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52а
Тел. 62-50-19, факс 62-41-17
Кер.Коренєв Микола Михайлович
Бух.Черненко Тетяна Йосипівна
Дослідження та розробки в галузі медичних
наук

05493562
Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова"
м.Київ, вул. Амосова, 6
Тел. (044) 275-43-22, 275-10-04
Кер.Книшов Геннадій Васильович
Бух.Костенко Наталія Миколаївна
Серцево-судинна хірургія

02012208
Державна установа "Інститут мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова"
61057 м.Харків, вул. Пушкінська, 14-16
Тел.714-27-85, факс 7142785
Кер.Волянський Юрій Леонідович
Бух.Іванова Тамара Феодосіївна
Клінічна імунологія

25672427
Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К.Гусака
м.Донецьк, просп. Ленінський, 47
Тел.(062)385-77-03, 301-05-69
Кер.Гринь Владислав Константинович
Бух.Мурая Ірина Григорівна
Дослідження та розробки в галузі медичних
наук

26168139
Державна установа "Інститут нефрології"
04050 м.Київ,вул. Дегтярівська, 17 В
Тел.455-93-77
Кер.Колесник Микола Олексійович
Бух.Костенко Ольга Олександрівна
Дослідження та розробки в галузі медичних
наук

25183192
Державне підприємство міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини

61015 м.Харків, вул. Переяславська, 23
Тел/факс.373-59-52
Кер.Гольцев Анатолій Миколайович
Бух.Трубицин Олексій Вікторович

Кріобіологія та кріомедицина

30188180

Державна установа "Науково-практичний центр променевої діагностики”
04050 м.Київ, вул. Майбороди, 32
Тел.483-11-49, факс.490-23-06
Кер.Дикан Ірина Миколаївна
Бух.Федоренко Людмила Степанівна
Променева діагностика та променева терапія

 

Національна академія педагогічних наук України

20537883
Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство" Прикарпатського університету ім.В.Стефаника
м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
Тел.275-23-56, факс.75-23-56
Кер.Лисенко Неллі Василівна
Бух.Двояк Олександр Володимирович
Соціальна педагогіка

21600715
Інститут соціальної та політичної психології
04070 м.Київ, вул. Андріївська, 15
Тел.425-24-08, факс.425-45-56
Кер.Cлюсаревський Микола Миколайович
Бух.Костюченко Любов Данилівна
Соціальна педагогіка

20842362
Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти
79008,м.Львів, вул. Максима Кривоноса, 10
Тел.59-43-15, факс.27-52-95
Кер.Каменецький Ярослав Григорович
Бух.Боровець Оксана Володимирівна
Професійна педагогіка

21707620
Інститут вищої освіти
01014 м.Київ,вул. Бастіонна, 9
Тел.286-68-04
Кер.Луговий Володимир Іларіонович
Бух.Жуган Інна Олександрівна
Спеціальна педагогіка

21560861
Інститут спеціальної педагогіки
04060 м.Київ, вул. Максима Берлинського, 9
Тел/факс.467-22-62
Кер.Засенко Вячеслав Васильович
Бух.Грибкова Марія Олександрівна

Соціальна педагогіка

23896128
Кримський науково-методичний центр управління освітою ім. В.І.Вернадського
95007 АР Крим, м.Сімферополь, просп. Вернадського, 4
Тел/факс.51-66-02
Кер.Богданович Галина Юріївна
Бух.Мухіна Юлія Сергіївна
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

21593122
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
04060 м.Київ, вул. Максима Берлинського, 9
Тел.453-62-59, факс.4406286
Кер.Зязюн Іван Андрійович
Бух.Вінник Ніна Іванівна
Професійна педагогіка

24592608
Інститут проблем виховання
04050 м.Київ,вул. Максима Берлинського, 9
Тел.455-53-38, факс.440-25-25
Кер.Бех Іван Дмитрович
Бух.Бабич Оксана Михайлівна
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

25761786

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
м.Київ, вул. Максима Берлинського,9
Тел.440-21-95 4539051
Кер.Биков Валерій Юхимович
Бух.Ромашко Ольга Миколаївна
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02141213
Інститут психології ім.Г.С.Костюка

01033, м.Київ, вул. Паньківська, 2
Тел.288-09-95, факс 2883320
Кер.Максименко Сергій Дмитрович
Бух.Яготинська Раїса Миколаївна
Загальна психологія, історія психології

25805035
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського
м.Київ, вул. Максима Берлинського, 9
Тел.453-85-17 факс.4403548
Кер.Рогова Павла Іванівна
Бух.Гайдук Валентина Григорівна
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

02141221
Інститут педагогіки
04053, м.Київ, вул. Артема, 52-д
Тел.481-37-10, факс 4813714
Кер.Мадзігон Василь Миколайович
Бух.Дмитренко Г.В.
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

30022018
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
01032 м.Київ, бул. Шевченка, 27-а, Kв.304
Тел.252-70-11 2465459
Кер.Панок Віталій Григорович
Бух.Колосова С.Г.
Соціальна педагогіка

35830447
Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"
04053 м.Київ,вул. Артема, 52-а
Тел.481-38-00, факс.484-10-96
Кер.Олійник Віктор Васильович
Бух.Бабуріна Віра Іванівна
Теорія та історія педагогіки

35392834
Інститут обдарованої дитини
03190 м.Київ,вул. Салютна, 11-А
Тел.422-55-11, факс.400-98-69
Кер.Камишин Володимир Вікторович
Бух.Федоренко Ольга Станіславівна

Професійна педагогіка
 

Національна академія державного управління при Президентові України

23696843
Національна академія державного управління при Президентові України
03057 м.Київ,вул. Ежена Потьє, 20
Тел/факс.481-21-59
Кер.Ковбасюк Юрій Васильович
Бух.Шовкопляс Михайло Віталійович
Організація й управління в державних установах

25006848
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
49044 м.Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29
Тел/факс.745-40-64, 744-75-14
Кер.Серьогін Сергій Михайлович
Бух.Дев’ятко Олена Олексіївна
Організація й управління в державних установах

23322597
Харківський регіональний інститут державного управління
61050 м.Харків, просп. Московський, 75
Тел.732-30-42, факс.732-32-66
Кер.Ландман Вадим Аркадієвич
Бух.Хлебникова Олена Олександрівна
Демографія, економіка праці та соціальна політика

 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури України

35592864
Інститут культурології
01032 м.Київ, бульв. Т.Шевченка, 50/52
Тел/факс.(044)235-71-96
Кер.Богуцький Юрій Петрович
Бух.Коломієць Тамара Павлівна
Теорія та історія культури

26167849
Інститут проблем сучасного мистецтва
01133 м.Київ, вул. Щорса, 18 Д
Тел.521-20-51
Кер.Сидоренко Віктор Дмитрович
Бух.Сингаєвська Тетяна Володимирівна

Теорія та історія культури

Академія правових наук України

19485263
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
м.Київ, вул. Миколи Раєвського, 23а
Тел.286-70-98, факс.284-87-35
Кер.Крупчан Олександр Дмитрович
Бух.Кельбас Марія Ігорівна
Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право

23464860
Інститут вивчення проблем злочинності
61002 м.Харків, вул. Пушкінська, 49
Тел.700-65-81
Кер.Борисов Вячеслав Іванович
Бух.Прасолова Раїса Олександрівна
Кримінальне право та кримінологія, кримінально- виконавче право

25882308
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
м.Київ, вул. Пилипа Орлика, 3
Тел.200-08-76
Кер.Орлюк Олена Павлівна
Бух.Остапович Ніна Петрівна
Цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право

25858474
Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
61002 м.Харків, вул. Чернишевська, 80
Тел.700-40-56 7003669
Кер.Битяк Юрій Прокопович
Бух.Іванова Надія Андріївна
Адміністративне право і процес, фінансове право

МІНІСТЕРСТВА

Міністерство інфраструктури України

01116130
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
49010 м.Дніпропетровськ, вул. Академіка Лазаряна,2
Тел.47-18-72
Кер.Пшінько Олександр Миколайович
Бух.Ткач Віра Федорівна
Рухомий склад залізниць і тяга поїздів

01128110
Державний проектно-вишукувальний науково-дослідний інститут морського транспорту "Чорноморндіпроект"
65058, м. Одеса, пр-т Шевченка, 12
Тел.63-94-13, факс 636683

Кер.Нікулін Сергій Георгійович
Бух.Лукіна Людмила Анатоліївна
Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

01116472
Українська державна академія залізничного транспорту
61050 м.Харків, майд. Фейєрбаха, 7
Тел.730-19-39, факс 771-46-83
Кер.Данько Микола Іванович
Бух.Бабенко Алла Іванівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

01131589
Український державний проектно-технологічний науково-дослідний інститут цивільної авіації "Украеропроект"
01135, м.Київ, просп. Перемоги, 14
Тел.461-64-69, факс 461-64-83
Кер.Бойко Віктор Іванович
Бух.Денисенко Л.М.
Автомобільні шляхи та аеродроми

01126996
Державне підприємство "Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України з дослідним виробництвом"
05026, м.Одеса, вул. Ланжеронівська, 15а
Тел.741-17-07, 7411010
Кер.Леснік Олександр Семенович
Бух.Гур’янова Галина Петрівна
Дослідження та розробки в галузі транспорту

01136279
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 7
Тел.248-85-97, факс 248-85-78
Кер.Кривуца Володимир Георгійович
Бух.Григорович Любов Іванівна
Телекомунікаційні системи та керування ними

01180116
Одеська національна академія зв'язку ім О.С.Попова
65029м.Одеса, вул. Ковальська, 1
Тел.720-77-31, факс 723-62-69
Кер.Воробієнко Петро Петрович
Бух.Дмитренко Ольга Дмитрівна

Теорія телекомунікацій

01181529
Державне підприємство український науково-дослідний інститут зв'язку
03680, м.Київ, вул. Солом'янська, 13

Тел.248-87-55, факс 248-86-67 2488754
Кер.Колченко Галина Федорівна
Бух.
Стандартизація та сертифікація

01181535
Український науково-дослідницький інститут радіо і телебачення
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
Тел.722-28-68, факс 722-45-83
Кер.Михайлов Микола Костянтинович
Бух.Таратута Ірина Володимирівна
Радіотехнічні та телевізійні системи

01527695
Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут"
03113, м.Київ, просп. Перемоги, 57
Тел.455-69-70, факс 455-67-91
Кер.Редзюк Анатолій Михайлович
Бух.Старовєрова С.М.
Експлуатація автомобільного транспорту

Міністерство аграрної політики та продовольства України

20599128

Київський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
09600 Київська обл.,смт.Рокитне, вул. Першотравнева,6
Тел.5-11-70 факс.51170
Кер.Пустовіт Леонід Іванович
Бух.Рудь Ірина Миколаївна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

21395451

Чернігівський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
14020 м.Чернігів, вул. Шевченка,162-а
Тел/факс.(0462)69-80-72
Кер.Тютін Василь Михайлович
Бух.Примаченко Надія Дем’янівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

21093738
Рівненський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
33013 м.Рівне, вул. Петлюри, 35
Тел.635986 635986
Кер.Гордієвич Олена Адамівна
Бух.Музичко Емілія Іванівна

Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

21432353
Чернівецький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового НДЦ "Чернівціагропромпродуктивність"
58002 м.Чернівці, вул. Тургенєва, 8,
Тел/факс.55-17-03
Кер.Прішко Галина Миколаївна
Бух.Романюк Зореслава Іванівна
Демографія, економіка праці та соціальна політика

21109020
Сумський НДЦ продуктивності агропромислового комплексу
40013,м.Суми, вул. Перемоги,4
Тел/факс.65-29-38
Кер.Суховій Олексій Петрович
Бух.Токар Тетяна Миколаївна

Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

22114483
Закарпатський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
м.Ужгород, вул. Капушанська, 168
Тел.(3122)2-04-13, факс.2-68-02
Кер.Готько Ілля Андрійович
Бух.Сиротенко Любов Михайлівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

21136947
Західний зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
м.Тернопіль, вул. Гріга, 3
Тел/факс.52-79-94
Кер.Гулька Михайло Степанович
Бух.Ганиш Марія Григорівна
Демографія, економіка праці та соціальна політика

22167462
Івано-франківський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції
76018 м.Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2
Тел/факс.2-55-29

Кер.Якимів Мирослав Михайлович
Бух.Вінтонів Наталія Іванівна

Агрохімія

22526990
Полтавський науково-дослідний центр продуктивності АПК
35003м.Полтава, вул. Григорія Сковороди, 8
Тел.7-90-60,факс.(05322)2-76-95
Кер.Ільїна Ганна Вікторівна
Бух. Кравченко Антоніна Митрофанівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

25867993
Полтавський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції
Полтавська обл., Полтавський р-н, с-ще Степне, вул. Дослідна, 14
Тел.(0532)559-617
Кер.Коваль Володимир Віталійович
Бух. Калюжна Тетяна Іванівна
Агрогрунтознавство й агрофізика

23039453
Миколаївський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
54030 м.Миколаїв, вул. Спаська,1/1, оф.411
Тел/факс.37-78-18
Кер.Кириченко Петро Карпович
Бух.Нікора Катерина Василівна
Економіка сільського господарства й аграрно-промислового комплексу

33894341
Миргородська філія УкрНДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
37604 Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, 30
Тел.(05355)5-25-10, факс.5-26-30
Кер.Харитонов Олександр Васильович
Бух.Любич Тетяна Федорівна
Техніка в сільськогосподарському виробництві

23227255
Кіровоградський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
25006 м.Кіровоград, вул. Леніна, 64/53
Тел/факс.24-32-66
Кер.Нерубайська Наталія Іванівна
Бух.Овчаренко Антоніна Вікторівна
Економіка сільського господарства й аграрно-промислового комплексу

34010630
Жовтнева державна сортодослідна станція
57286 Миколаївська обл.,Жовтневий р-н,с.Галицинове
Тел./факс(0512)63-33-00
Кер.Лінчук Валерій Валентинович
Бух.Кириллова Олена Юріївна.
Плодівництво

24660497
Харківський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
63304 Харківська обл., Красноградський р-н,м.Красноград,вул. Карла Маркса,63
Тел/факс.7-20-77
Кер.Петрикін Ігор Володимирович
Бух.Склярова Олена Юріївна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

34368905
Новоодеська державна сортодослідна станція
56600 Миколаївська обл.,м.Нова Одеса, вул. Сеславинського,10
Тел/факс.(05167)2-14-72
Кер.Євграфов Віктор Анатолійович
Бух.Корненко Ніна Василівна
Селекція і насінництво

25835792
Державний науково-технологічний центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість"
м.Київ, вул. Олени Теліги, 8
Тел.594-19-66 факс.554-20-96
Кер.Греков Валерій Олександрович
Бух.Петрович Любов Константинівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

36285763
Відокремлений підрозділ національного УБІП України "Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації и технологій екобезпечної та органічної продукції"
65007 м.Одеса, пров. Високий, 13
Тел.(048)732-59-76, факс.725-03-03
Кер.Мазуренко Ігор Костянтинович
Бух.Демченко Лариса Григорівна
Технологія консервованих продуктів

00334764
Український науково-дослідний інститут соляної промисловості
84500,Донецька обл., м.Артемівськ, вул. Артема, 35
Тел. 44-52-69; факс 2-24-80

Кер.Касьяненко Владимир Олександрович
Бух.Федяєва Оксана Віталіївна
Технологія продуктів харчування

00415416

Український державний інститут по проектуванню садів та виноградників "Укрдіпросад"
95018, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Ракетна, 10
Тел./факс 56-38-69, 56-38-67
Кер. Крайнюк Микола Степанович
Бух. Кононенко Зоя Василівна
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

00334770
Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості"
01024, м.Київ, вул. Лютеранська, 20
Тел./факс 278-65-85
Кер.Васеленко Сергій Михайлович
Бух. Матлак Андрій Тарасович
Технологія цукристих речовин

00488332
Український інститут експертизи сортів рослин
03041, м.Київ, вул. Генерала Родімцева, 15
Тел.258-34-56 , факс 257-99-63
Кер. Сорока Василь Іванович
Бух. Якімова Юлія Вікторівна
Рослинництво

00334793
Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів
03190, м.Київ, пров. Бабушкіна, 3
Тел.400-02-32, факс 449-03-11
Кер. Вергелес Георгій Валентинович
Бух. Данченко Людмила Дмитріївна
Технологія продуктів бродіння

00488415
Миколаївський обласний державний центр експертизи сортів рослин
57134, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Весняне
Тел./факс 47-72-26, 47-72-18
Кер. Бузаджі Петро Апанасович
Бух. Лапаєнко Марія Іванівна
Селекція і насінництво

00371506
Cпеціальне конструкторське бюро автоматизації систем управління та виробничих процесів харчової промисловості України
21018, м.Вінниця, вул. Пирогова, 3
Тел.35-41-57
Кер.Оченашко Валерій Кузьмич
Бух.Адамова Валентина Олександрівна
Дослідження та розробки в галузі технології
продовольчих продуктів

00492990
Національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
79010 м.Львів, вул. Пекарська,50
Тел. 260-28-89, факс 260-28-90, 275-38-85
Кер. Гунчак Василь Михайлович
Бух. Кашпрович Наталія Ростиславівна
Діагностика і терапія тварин

00389417
Вінницький державний проектно-конструкторський технологічний інститут
21018, м.Вінниця, вул. Пирогова, 3
Тел./факс 65-56-65, факс 65-56-64
Кер.Докука В'ячеслав Володимирович
Бух.Крапівіна Наталія Миколаївна
Машини харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості

00493008
Одеський державний аграрний університет
65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонівська,13
Тел.784-57-32, факс 37-19-27
Кер. Корлюк Сергій Сергійович
Бух. Іваненко Павло Миколайович
Розведення та селекція тварин

00415072
Державне підприємство Проектно-конструкторський технологічний інститут "Плодмашпроект"
95017 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Київська/пр. Победи, 75/1
Тел.27-62-78 , факс 27-32-78
Кер.Стрельницька Тетяна Іванівна
Бух.Ганієва Єрзаде Закір'яївна
Дослідження та розробки в галузі металургії,
обробки металів, виробництва машин та устаткування

00493014
Полтавська державна аграрна академія
36003, м.Полтава, вул. Григорія Сковороди, 1/3
Тел./факс 5002-73
Кер. Писаренко Віктор Микитович
Бух. Палій Наталія Миколаївна
Селекція і насінництво

00493020

Херсонський державний аграрний університет
73006, м.Херсон, вул. Рози Люксембург, 23
Тел./факс 41-44-21
Кер. Базалій Валерій Васильович
Бух.Усенко Надія Миколаївна

Селекція і насінництво

00493735

Львівський національний аграрний університет
80381 Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. Володимира Великого,1
Тел.224-23-35, факс 224-29-19
Кер. Снітинський Володимир Васильович
Бух. Козлова Галина Іванівна
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

00493669
Луганський національний аграрний університет
91008, м.Луганськ
Тел.96-60-40, факс 96-71-13
Кер. Ткаченко Валентина Григоріївна
Бух. Купрік Клавдія Олександрівна
Механізація сільськогосподарського виробництва

00493741
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.Петра Василенка
61002 м.Харків, вул. Артема, 44
Тел.700-38-88, факс 700-39-14
Кер.Мазоренко Дмитро Іванович
Бух.Даниленко Тетяна Петрівна
Застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві

00493675
Дніпропетровський державний аграрний університет
49038, м.Дніпропетровськ, вул. Ворошилова,25
Тел.744-81-32, факс 744-53-03
Кер. Кобець Анатолій Степанович
Бух. Шадельська Світлана Вікторівна

Селекція і насінництво

00493758
Харківська державна зооветеринарна академія
62341 Харківська обл. Дергачівський р-н, смт. Мала Данилівка,вул. Академічна, 1
Тел./факс 57-473
Кер. Головко Валерій Олексійович
Бух.Сотникова Надія Миколаївна
Розведення та селекція тварин

00493681
Житомирський національний агроекологічний університет
10008, м.Житомир, б-р Старий, 7
Тел. /факс 37-49-31, факс 22-04-57
Кер. Малиновський Антон Станіславович
Бух. Хрус Світлана Стахівна

Екологія

00493764
Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва
62483 Харківська обл. Харківський р-н, с-ще Комуніст,учбове містечко ХНАУ
Тел./факс 709-03-00
Кер.Пузик Володимир Кузьмич
Бух.Бабарика Яна Василівна
Загальне землеробство

00493698
Таврійський державний агротехнологічний університет
72312, Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 18
Тел./факс 42-13-68, 42-04-35
Кер. Кюрчев Володимир Миколайович
Бух. Крутікова Тетяна Олександрівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00493787
Уманський національний університет садівництва
20305 Черкаська обл.,м.Умань, вул. Інститутська,1
Тел.469-99, факс 469-90
Кер. Головчук Андрій Федорович
Бух. Вінник Вікторія Іванівна

Плодівництво

00493712
Білоцерківський національний аграрний університет
09100,Київська обл,м.Біла Церква,Соборна площа,8/1
Тел./факс 5-12-88
Кер. Даниленко Анатолій Степанович
Бух. Лозицький Андрій Антонович
Дослідження та розробки в галузі сільськогосподарських
наук

00497213
Миколаївський державний аграрний університет
54010, м.Миколаїв, вул. Паризької комуни,9
Тел./факс 34-31-46
Кер.Шебанін В'ячеслав Сергійович
Бух.Алєксєєва Катерина Іванівна

Загальне землеробство

00497236
Вінницький національний аграрний університет
28608,м.Вінниця, вул. Сонячна, 3
Тел.46-00-03;факс 57-45-75
Кер.Калетнік Григорій Миколайович
Бух.Музичук Марія Миколаївна
Рослинництво

00692222
Вінницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
23227,Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Агрономічне, вул. Мічуріна, 3
Тел.58-42-38; факс 58-42-41
Кер.Пасічняк Василь Іванович
Бух.Верховська Тамара Григорівна

Агрохімія

00689160
Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу
м.Київ, площа Солом'янська, 2
Тел.244-08-08,факс 244-07-80
Кер. Демчак Іван Микитович
Бух. Гандзій Надія Іванівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00692647
Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
43010,м.Луцьк, вул. Глушець, 49
Тел./факс 78-32-92;
Кер.Зінчук Микола Іванович
Бух.Корнійчук Майя Анатоліївна

Агрохімія

00689243
Луганський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції
93733,Луганська обл., Слов'яносербський р-н, с-ще Металіст, пров. Леніна,1
Тел./факс 523-0-75; 736-24-91
Кер.Трофименко Михайло Миколайович
Бух.Жигало Світлана Миколаївна
Агрохімія

00693405
Степовий зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу "Продуктивність"
49074, м.Дніпропетровськ, вул. Магдалинівська, 24/4
744-45-53; тел./факс 726-31-85
Кер.Величко Алла Євстафіївна
Бух.Кривицька Олена Петрівна

Рослинництво

00689254
Херсонський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції
73034,м.Херсон,вул. Кольцова, 59
Тел.237-05-49; факс 237-05-50
Кер.Морозов Олексій Володимирович
Бух.Пичура Ілона Геннадіївна

Агрохімія

00698229
Житомирський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
10020,м.Житомир, пр-т Миру, 21а
Тел.25-84-53; факс 25-78-86
Кер.Мартенюк Олександр Миколайович
Бух.Бабич Олена Леонідівна
Агрохімія

00689384
Івано-франківський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
76019,м.Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 62а
Тел./факс 25-760
Кер.Сем'янів Любов Михайлівна
Бух.Селецька Анна Миколаївна

Загальне землеробство

00698242
Поліський зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
10007,м.Житомир, шосе Київське, 131
Тел.42-92-44; факс 42-96-27
Кер. Нечипорук Анатолій Анатолійович
Бух. Поліщук Наталія Анатоліївна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00689390
Південний зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
95026, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Залізнична, 16
Тел./факс 22-33-64; 22-96-71
Кер.Пех Микола Євгенович
Бух.Бєлєнко Євгенія Володимирівна

Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00698741
Закарпатський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції

90252, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с.Велика Бакта, вул. Садова, 1
Тел./факс 4-11-66; факс 23-178
Кер.Пензеник Юрій Юрійович
Бух.Медеші Лариса Василівна

Агрохімія

00698963
Запорізький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
69031,м.Запоріжжя, вул. Дослідна станція, 94
Тел./факс 99-71-59
Кер.Маркін Олександр Миколайович
Бух.Іванова Ірина Василівна

Агрохімія

00702883
Волинський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
43005,м.Луцьк, просп. Перемоги, 14, Kв.62
Тел./факс 24-84-50
Кер.Гордійчук Марія Іванівна
Бух.Журибіда Емілія Петрівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00699845
Київський обласний державний ПТЦ охорони родючості ґрунтів і якості продукції
08162, Київська обл.,К.Святошинський р-н,смт.Чабани, вул.Машинобудівників,2-б
Тел./факс 526-49-12
Кер.Бойко Леонід Васильович
Бух.Рябокінь Людмила Іванівна
Агрохімія

00702989
Одеський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
65037,Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Мізікевича, вул. Лабораторна, 19
Тел./факс 741-62-71; 717-11-77
Кер.Куліджанов Елгуджа Вахтангович
Бух.Колосок Любов Василівна

Агрохімія

00700223
Обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
27602, Кіровоградський р-н. с.Созонівка вул. Центральна, 4
Тел./факс 31-54-18
Кер.Гульванський Ігор Миколайович
Бух.Харченко Марина Юріївна

Агрохімія

00703813
Рівненський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
35325,Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Шубків, вул. Рівненська, 3
Тел./факс 27-35-31
Кер.Долженчук Віктор Іванович
Бух.Наюк Сергій Вікторович

Агрохімія

00701961
Львівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Оброшине,вул. Шевченка,6
Тел./факс 39-63-36
Кер.Демчишин Анатолій Михайлович
Бух.Барна Марія Василівна
Агрохімія

00704132
Сумський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продуктів
42343, Сумська область, Сумський р-н, с.Сад, вул. Зелена,2
695-037; факс 695-356; тел.дир. 69-53-55
Кер.Мартиненко Віктор Михайлович
Бух.Лустенко Світлана Володимирівна

Агрохімія

00702222
Миколаївський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
57217, Миколаївська Обл.,Жовтневий р-н,с.Полігон, вул. Центральна,7
Тел./факс 23-10-52
Кер.Макарова Ганна Анатоліївна
Бух.Тихоступ Тетяна Миколаївна
Агрохімія

00706013
Харківський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
61145, м.Харків, вул. Космічна, 21, корп.а
701-11-62; тел./факс 701-11-64
Кер.Роман Борис Васильович
Бух.Кулешова Ірина Олександрівна

Агрохімія

00709611

Черкаський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
20731, Черкаська Обл.,Смілянський р-н,с.Холоднянське, вул. Докучаєва,15
Тел./факс 42-48-2
Кер.Кривда Юрій Іванович
Бух.Пономаренко Ольга Валентинівна
Агрогрунтознавство й агрофізика

04604309

Науково-дослідний інститут по випробуванню та прогнозуванню

техніки та технологій для с/г виробництва ім.Л.Погорілого
08654 Київська обл.,смт.Дослідницьке, вул. Інженерна,5
Тел.72435;факс 713-34-83
Кер.Іванишин Володимир Васильович
Бух.Бабинець В.О.
Механізація сільськогосподарського виробництва

00709796
Чернігівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції "ОблДержРодючість"
14020, м.Чернігів, вул. Малиновського,41
Тел./факс 60-64-85; факс 60-64-92
Кер.Мельник Анатолій Іванович
Бух.Бондаренко Валентина Петрівна
Агрогрунтознавство й агрофізика

04718013
Сумський національний аграрний університет
40021,м.Суми, вул. Кірова,160
Тел.627858
Кер.Курило Микола Петрович
Бух.Дорошенко Валентина Олексіївна

Екологія

00709980
Чернівецький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції
58013,м.Чернівці, вул. Червоноармійська, 194-а,
Тел./факс 42-831
Кер.Денисюк Михайло Васильович
Бух.Штефчик Лідія Вікторівна
Агрогрунтознавство й агрофізика

05392281
Херсонський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
м.Херсон, вул. 40-річчя жовтня, 132а, K.311
Тел.51-84-21,354195
Кер.Смаглюк Анатолій Миколайович
Бух.Ткач Тамара Львівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

00849296
Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця"
04078, Київ, вул. Полкова,57
Тел.434-94-36;факс 434-86-66
Кер.Усаченко Лариса Михайлівна
Бух.Заворотна Олександра Іванівна

Овочівництво

05395730
Хмельницький науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
28001 м. Хмельницький, пров. 1-й Мирний, 21
Тел.632189
Кер.Міссіневич Олексій Павлович
Бух.Дюба Ірина Юріївна
Економіка сільського господарства й аграрно-промислового комплексу

03588666
Лісостеповий зональний науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
21019 м.Вінниця, пров. Глінки, 19
Тел.687123
Кер.Сушко Віктор Васильович
Бух.Візнюк Олександр Михайлович
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

05465577
Черкаський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу
18008 м.Черкаси, вул. Смілянська,120/1
Тел. (0472) 63-29-10
Кер.Вакулін Василь Олексійович
Бух.Бондаренко Світлана Степанівна
Економіка сільського господарства й аграрно- промислового комплексу

Міністерство внутрішніх справ України

34045600
Державний науково-дослідний інститут
01011 м.Київ, пров. Кутузова, 4-а
Тел.254-95-21, факс 280-01-84
Кер.Вербенський Михайло Георгійович
Бух.Жванко Любов Дмитріївна
Дослідження та розробки в галузі військових
наук

08571096
Харківський національний університет внутрішніх справ
61080 м.Харків, просп. 50-річчя СРСР, 28
Тел.52-30-51
Кер.Пономаренко Ганна Василівна
Бух.Зайцева О.А.
Адміністративне право і процес, фінансове право

01199251
Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт"
21027, м.Вінниця, вул. 600-річчя, 27
Тел. 46-73-26, факс 46-80-16
Кер.Писаренко Віктор Григорович
Бух.Мельник Олена Володимирівна
Озброєння та військова техніка

08751177
Національна академія внутрішніх справ
03035м.Київ, площа Солом'янська, 1
Тел.245-94-88 т.ф.- 246-94-91
Кер.Коваленко Валентин Васильович
Бух.Терещенко Надія Олександрівна
Дослідження та розробки в галузі юридичних наук

Міністерство екології та природних ресурсів України

21438930

Національний природний парк "Вижницький"
59233 Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт.Берегомет, вул. Центральна,27 А
Тел/факс.(03730)3-63-49
Кер.Колотило Михайло Петрович
Бух.Берник Юлія Дмитрівна
Екологія

01432032

Державне підприємство "Український державний геологорозвідувальний інститут"
04014, м.Київ, Автозаводська, 78-а
Тел. 4307026, факс 4304176
Кер.Гошовський Сергій Володимирович
Бух.Соловьйов Володимир Іванович
Загальна та регіональна геологія

23832341
Національний природний парк "Подільські товтри"
32301 м.Кам'янець-Подільський, пл. Польський ринок, 6
Тел./факс 5-17-71
Кер.Янковський Олег Йосипович
Бух.Гудзяк Тетяна Донатівна
Екологія

01432859
Науково-виробниче державне підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України"
03680, м.Київ, вул. Ежена Потьє, 16
Тел.456-34-61, факс 455-60-75
Кер.Примуско Сергій Іванович
Бух.Дарчук Віктор Миколайович
Дослідження та розробки в галузі геологічних
наук

00276104
Карпатський біосферний заповідник
90600,Закарпатська обл., Рахівський р-н, м.Рахів, вул. Красне плесо, 77
Тел.226-59; факс 226-32
Кер.Гамор Федір Дмитрович
Бух.Білова Ганна Іванівна
Екологія

02572516
Науково-дослідна установа "Український науковий центр екології моря"
65009, м.Одеса, б-р Французький, 89
Тел.63-74-00, факс 636673
Кер.Лоєва Інесса Дмитрівна
Бух.Єлфімова Фаїна Петрівна
Океанологія

01018083
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
61166 м.Харків, вул. Бакуліна, 6
Тел.702-62-25, факс 7021592
Кер.Гриценко Анатолій Володимирович
Бух.Дриголя Ірина Іванівна
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

01432003
Дніпропетровське відділення українського державного геологорозвідувального інституту
49081 м.Дніпропетровськ, вул. Каруни,1
Тел.23-25-66, факс 231551
Кер.Васюк Борис Миколайович
Бух.Шевченко Катерина Олександрівна
Гідрогеологія

01432026
Полтавське відділення українського державного геологорозвідувального інституту
м.Полтава, вул. Фрунзе,149
Тел.592-633
Кер.Лужаниця Олександр Васильович
Розробка нафтових і газових родовищ

14315718
Відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень "Вектор"
м.Київ, вул. Рилєєва, 10а

Тел.468-13-98 4683289 т.ф. 468-32-89
Кер.
Бух.Берчук Галина Прокопівна
Медичні прилади та системи

20084335
Державне науково-виробниче підприємство "Геосистема"
м.Вінниця, вул. 600-річчя, 25
Тел/факс.52-30-43
Кер.Малов Віктор Іванович
Бух.Канишева Юлія Вікторівна
Фотограмметрія, фототопографія

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

02736403
Науково-дослідний економічний інститут
03014 м.Київ, бул. Дружби Народів, 28
Тел.2863380; 5290325
Кер.Мансуров Ігор Германович
Бух.Верещагіна Валентина Анатоліївна
Світове господарство та міжнародні економічні відносини

32595752
Державне підприємство "Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
03115 м.Київ, вул. Святошинська, 2
Тел.452-33-96, факс.452-69-07
Кер.Кононенко Олег Вікторович
Бух.Клімова Ганна Григорівна
Стандартизація та сертифікація

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

13957538
Державне науково-технічне підприємство "Бурова техніка"
36007 м.Полтава, вул. Заводська,12
Тел.519-146 519146 т.ф.67-84-70
Кер.Процик Ігор Семенович
Бух. Руснак Ірина Олександрівна

Буріння свердловин

14310483
Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології
52204 м.Жовті Води, вул. Петровського,37

Тел.9-52-64
Кер.Кошик Юрій Йосипович
Бух.Савельченко Григорій Миколайович
Підземна розробка родовищ корисних копалин

14030269
Державне науково-виробниче підприємство фірма "Полімерсервісмаш"
м.Тернопіль, вул. Козацька, 19
Тел.25-36-00 80352253600
Кер.Лаус Анатолій Іванович
Бух. Ковалишин Ірина Михайлівна
Автоматизація технологічних процесів

24183643
Державне відкрите акціонерне товариство Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут "Вуглемеханізація"
91047 м.Луганськ,вул. Оборонна, 34
Тел.97-36-21, факс.50-28-94
Кер.Кузнецов Олександр Степанович
Бух.Д’яченко Лариса Анатоліївна

Гірничі машини

14072049
Державне підприємство Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації
61003, м.Харків, пров.Кузнечний, 2
Тел.731-28-95, факс.731-61-17
Кер.Горелік Олександр Хаімович
Бух.Гриненко Ольга Іванівна
Автоматизація технологічних процесів

24249112
Державне підприємство "Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування"
04213 м.Київ,просп. Героїв Сталінграду, 64/56
Тел.411-03-96, факс.411-92-70
Кер.Васильченко Віктор Миколайович
Бух.Фаренюк Світлана Олександрівна
Енергетичні системи та комплекси

14309787
Науково-виробничий комплекс "Автоматика та машинобудування"
52210 м.Жовті Води, вул. Гагаріна,4
Тел.9-57-48 т.ф. 5-51-33
Кер.Чістяков Олег Григорович
Бух.Кузьміна Світлана Іванівна

Гірничі машини

24933417
Київська філія інституту "Укренергомережпроект"
03110 м.Київ,вул. Солом'янська, 5
Тел/факс.248-70-25
Кер.
Бух.Вдовіна Ольга Анатоліївна
Енергетичні системи та комплекси

25590072
Державне підприємство "Центр альтернативних видів палива"
м.Київ, просп. Академіка Палладіна, 46/2
Тел.244-94-75 факс.2449475
Кер.Жулідов Сергій Георгійович

Бух.Ковальчук Лілія Іванівна
Шахтне та підземне будівництво

00130234
Приватне акціонерне товариство "Спеціальне проектне та конструкторсько-технологічне бюро "Запоріжгідросталь"
69041,м.Запоріжжя, бул. Вінтера, 26
Тел.239-38-24;факс:2393823

Кер.Шубін Валерій Михайлович
Бух.Риженкова Ірина Олександрівна
Енергетичні системи та комплекси

30556266
Відкрите акціонерне товариство "Автоматгірмаш імені В.А.Антипова"
83003м.Донецьк, просп. Ілліча, 93
Тел. 300-14-34, факс.297-80-39
Кер.Курносов Вячеслав Григорович
Бух.Буракова Олена Миколаївна
Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології

00130441
Слов'янський НДІ високих напруг
84116,Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Генерала Батюка, 22
Тел. (0626)650918; факс:(06262)34401
Кер. В.о.кер. Єрмолаєв Валерій Сергійович
Бух. Майська Нона Геннадіївна
Енергетичні системи та комплекси

32710871
ДП "Науканафтогаз" НАК "Нафтогаз України"
08132 Київська обл.,м.Вишневе, вул. Київська,8
Тел.391-74-03, факс.496-64-17
Кер.Швидкий Олег Анатоліївич
Бух.Турчанінова Ірина Леонідівна
Геологія нафти і газу

00149943
Державне підприємство український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "Масма"
03680,м.Київ, просп. Академіка Палладіна, 46
Тел.424-24-13; факс: 424-02-64
Кер.Драганчук Оксана Теодорівна
Бух.Філь Ольга Анатоліївна

Хімічна технологія палива

36004020
Державне підприємство Науково-виробничий комплекс "Автоматика та машинобудування"
52210 м.Жовті Води, вул. Гагаріна, 4
Тел.(05652)9-57-48, факс.5-51-33
Кер.Пузерей Олександр Володимирович
Бух.Кузьміна Світлана Іванівна
Гірничі машини

00159284
Державне підприємство "Інститут комплексної механізації очисних та підготовчих робіт"
91055,м.Луганськ, вул. Леніна, 38
Тел.80642974880; факс 523215
Кер.Пономаренко Віктор Володимирович
Бух.Трусенко Алла Іванівна

Гірничі машини

00113997
Український науково-вишукувальний конструкторсько-технологічний інститут “Укрсільенергопроект
04112, м.Київ, Дорогожицька, 11/8
440-83-26; тел.205-49-60; факс: 440-83-55
Кер.Лях Володимир Васильович
Бух.Іващенко Наталія Олександрівна
Електричні станції, мережі та системи

00165712
Відкрите акціонерне товариство Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря"
61001 м.Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6
Тел.733-36-37; факс 731-50-66
Кер.Висоцький Геннадій Васильович
Бух.Гугля Людмила Миколаївна
Гірничі машини

00114092
Державний проектно-вишукувальний науково-дослідний інститут "Укренергомережпроект"
61050 м.Харків, наб. Червоношкільна, 2
Тел.759-96-94; факс: 732-80-71
Кер.Лінник Олена Миколаївна
Бух.Лук'янчикова Любов Євгеніївна
Електричні станції, мережі та системи

00167606
Державне підприємство з проектування будівництва підприємств вугільної промисловості "Південдіпрошахт"
61057 м.Харків, вул. Пушкінська, 5
Тел.730-54-20; факс 731-29-24
Кер.Шалдирван Ігнат Анатолійович
Бух.Жихарєва Тетяна Павлівна
Шахтне та підземне будівництво

00171144
Державне підприємство "Донбаський науково-дослідний та проектно-конструкторський вугільний інститут"

84601,Донецька обл. м.Горлівка, пр. Леніна,2
Тел./факс 52-21-06; 52-21-07
Кер.Хромовських Сергій Миколайович
Бух.Колдибаєва Наталія Миколаївна
Підземна розробка родовищ корисних копалин

00174131
Державний науково-дослідний інститут організації і механізації шахтного будівництва
61045 м.Харків, вул. Отакара Яроша, 18

Тел./факс 3401223;
Кер.Гамаюнов Володимир Васильович
Бух.Митько Олена Олександрівна
Шахтне та підземне будівництво

00174036
Публічне акціонерне товариство науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут з автоматизації вугільної промисловості "НДПІвуглеавтоматизація"
91047,м.Луганськ, вул. Оборонна, 32а
Тел.50-73-56;факс 642502709
Кер.Довженко Володимир Профирович
Бух.Левцова Ніна Василівна
Автоматизація технологічних процесів

00185755
Державне підприємство "Український науково-дослідний проектно-конструкторський інститут по збагаченню та брикетуванню вугілля"
91016,м.Луганськ, вул. Совєтська, 61
Тел./факс(0642)58-19-23;
Кер.Філіпенко Юрій Миколайович
Бух.Нікітенко Ніна Миколаївна
Збагачення корисних копалин

00174065
Державне підприємство "Донецький державний науково-дослідний проектно-конструкторський інститут та експериментальний комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш"
83048,м.Донецьк, вул. Університетська, 83а
Тел. (062)3813856; факс 381-38-52
Кер.Косарев Василь Васильович
Бух.Роженцова Тетяна Юхимівна

Гірничі машини

00185790
Державне підприємство "Донецький науково-дослідний вугільний інститут "
83048,м.Донецьк, вул. Артема, 114
Тел./факс 311-04-27
Кер.Грядущий Борис Абрамович
Бух.Крушельницька Людмила Павлівна
Підземна розробка родовищ корисних копалин

00174102
Науково-дослідний інститут гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор"
83048,м.Донецьк, вул. Артема, 157
Тел.311-69-52; факс 311-69-43
Кер.Агєєв Володимир Григорович
Бух.Сімашов Олександр Федорович

Пожежна безпека

04721877
Державне підприємство "Центр енергозбереження"
83001 м.Донецьк, пр. Гурова, 2
Тел. 3340328
Кер.Жуков Юрій Петрович
Бух.Ан Ольга Олександрівна
Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології

00174125
"Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут , проектно-конструкторський і проектний вугільної промисловості "Укрндіпроект"
03680,м.Київ, просп. Академіка Палладіна, 46/2
Тел.451-00-23 факс 424-20-84
Кер.Радченко Володимир Васильович
Бух.Лазебник Наталія Петрівна
Підземна розробка родовищ корисних копалин

04775287
Державний науково-дослідний інститут теплоенергетики,енергетики та вугілля
м.Горлівка, вул. Леніна,3
Тел. 41348
Кер.Капелович Давид Борисович
Бух.Плещеєва Володимирівна

Промислова теплоенергетика

13685287
Державне підприємство "Державний науково - дослідний і проектно - конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні"
04086 м.Київ, вул. Петропавлівська, 40
Тел.ф. 236-77-22 4680131
Кер.Немчин Олександр Федорович
Бух.Черіна Людмила Володимирівна
Перетворення відновлюваних видів енергії

05410777
Державне підприємство "Дніпродіпрошахт"
49600 м.Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15
Тел. (056) 756 82-09, факс 744-01-00
Кер.Соренков Володимир Мартинович
Бух.Білоярцева Ніна Петрівна
Підземна розробка родовищ корисних копалин

Міністерство культури України

16477553
Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень
04086 м.Київ, вул. Петропавлівська, 15
Тел.ф.468-01-92 4680192
Кер.Сердюк Олена Михайлівна
Бух.Ошега Наталія Іванівна
Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

02214165
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
04053, м.Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 20
Тел.2721540, факс 2721540
Кер.Чебикін Андрій Володимирович

Бух. Слободяник Ольга Іванівна

Образотворче мистецтво

20966087
Одеське конструкторське бюро кіноустаткування
65005 м.Одеса, вул. Дальницька,32/34
Тел.731-23-43 7214676
Кер.Антоненко Володимир Миколайович
Бух.Приходько Л.В.
Радіотехнічні та телевізійні системи

02221780
Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека імю О.Гмирьова
54001 м.Миколаїв, вул. Московська,9
Тел.373478, факс 373458
Кер.Богза Надія Федорівна
Бух.Войциховська Марина Миколаївна
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

22928278
Національний центр театрального мистецтва ім.Леся Курбаса
01013 м.Київ,вул. Володимирська, 23 в
Тел/факс.279-50-69
Кер.Корнієнко Неллі Миколаївна
Бух. Бовтун Надія Василівна

Театральне мистецтво

02221840
Рівненська державна обласна бібліотека
33028, м.Рівне, площа Короленка, 6
Тел.222121, факс 222121
Кер.Ярощук Валентина Петрівна
Бух.Покотила Віта Сергіївна
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

21507625
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій
04070 м.Київ, вул. Спаська, 12
Тел/факс.467-65-99
Кер.Мірошниченко Ларіон Євгенович
Бух.Медведцька Лариса Йосипівна
Музеєзнавство, зберігання художніх цінностей та пам'яток архітектури

 

Міністерство надзвичайних ситуацій України

14347768
Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки
01011 м.Київ, вул. Рибальська, 18
Тел.280-33-02 2801801 т.ф. 280-18-01
Кер.Рихлицький Ігор Анатолійович
Бух.Лойок Світлана Олександрівна

Пожежна безпека

24548103
Всеукраїнський НДІ цивільного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
м.Київ,вул. Генерала Наумова, 13
Тел/факс.423-81-44, 452-06-78
Кер.Євдін Олександр Михайлович
Бух.Матвієнко Валентина Павлівна
Дослідження та розробки в галузі національної безпеки

19090572
Науково-технічний центр по дезактивації та комплексному поводженню з радіоактивними відходами
52204 м.Жовті Води, вул. Петровського,37
Тел.4-17-78 ф.(05652)2-68-24
Кер.Панченко Анатолій Федорович
Бух.Саєнко Сергій Миколайович
Техногенна безпека україни

02572508
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
03028, м.Київ, просп. Науки, 37
Тел.5251250, факс 2525363
Кер.Осадчий Володимир Іванович
Бух.Савенко К.П.
Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

Міністерство оборони України

14263499
Державне підприємство Чернівецький металообробний завод
м.Чернівці, вул. Заводська, 33
Тел.58-52-51 т.ф.58-52-41
Кер.Кривошеів Володимир Вікторович
Бух.Чаловська Тетяна Олександрівна
Теплові та ядерні енергоустановки

30954711
Державне підприємство "Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки"
61023 м.Харків, вул. Динамівська, 3-а
Тел.(057)702-55-28, факс702-54-37
Кер.Хачатуров Валерій Рубенович
Бух.Григор'єв Олег Андрійович
Наземні комплекси, стартове обладнання

24980799
Харківський університет повітряних сил ім.Івана Кожедуба
61023 м.Харків, вул. Сумська, 77/79
Тел/факс.700-21-65
Кер.Ткаченко Віктор Іванович

Бух.Чорна Алла Олександрівна
Історія військового мистецтва
 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

14084302
Інститут іоносфери
61002 м.Харків, вул. Червонопрапорна,16
Тел.Ф.706-22-87 707-65-27
Кер.Домнін Ігор Феліксович
Бух.Буднік Олена Валентинівна

Геофізика

19278502
Класичний приватний університет
69002,м.Запоріжжя,вул.Жуковського,70-б
Тел.764-57-15, факс.764-57-15
Кер.Огаренко Віктор Миколайович
Бух.Бондаренко Наталія Віталіївна

14096245
Науковий фізико-технологічний центр
61022 м.Харків, площа Свободи,6
Тел.705-46-67 7054667 т.ф. 705-46-68
Кер.Фаренік Володимир Іванович
Бух.Романова Ірина Миколаївна
Фізика пучків заряджених частинок

19378942
Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут туристичного бізнесу"
83144 м.Донецьк, вул. Університетська, 94
Тел.311-25-04
Кер.Кузьменко Ганна Василівна
Бух.Іванова Тетяна Михайлівна
Підприємництво, менеджмент та маркетинг

16459396
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
м.Київ, вул. Григорія Сковороди, 2
Тел.ф.463-69-74
Кер.Квіт Сергій Миронович
Бух.Крамаренко Костянтин Борисович
Мембрани та мембранна технологія

20197803
"Державне підприємство фірма "ГКР"
49005 м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б.4
Тел/факс.31-44-98
Кер.Садовник Юрій Володимирович
Бух.Казакова Людмила Петрівна
Металургія

19036779
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
04071 м.Київ, вул. Фрунзе, 9
Тел.417-17-57
Кер.Панін Владислав Вадимович
Бух.Фенік Світлана Григорівна

Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси

20933314
Національний університет “Одеська юридична академія”
м.Одеса, Приморський р-н, вул. Піонерська, 2
Тел.63-34-04, 719-88-01
Кер.Завальнюк Володимир Васильович
Бух.Коваленко Ольга Іванівна
Організація й управління в державних установах

19173602
Інститут фізичної оптики
79005,м.Львів, вул. Драгоманова, 23
Тел.261-14-83
Кер.Влох Ростислав Орестович
Бух.Корцан Ганна Михайлівна

Теоретична фізика

21823639
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

93400 Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Радянський, 59а
Тел.4-40-24, факс.4-03-42
Кер.Поркуян Ольга Вікторівна
Бух.Клименко Тетяна Анатоліївна
Технологія продуктів органічного синтезу

22114000
Закарпатський державний університет
88015 м.Ужгород, вул. Заньковецької, 89 А
Тел/факс.65-14-34
Кер.Ващук Федір Григорович
Бух.Онопко Наталія Радомирівна
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

24076485
Приватний вищий навчальний заклад "Інститут Тутковського"

03142 м.Київ,просп. Палладіна, 32
Тел.390-21-75, факс.390-21-73
Кер.Лівінцева Ганна Анатоліївна
Дослідження та розробки в галузі геологічних
наук

22289805
Вищий навчальний заклад "Ялтинський університет менеджменту"
98600 АР Крим, м.Ялта, вул. Руданського, 8
Тел/факс.32-79-75
Кер.Васильевих Леонід Аркадієвич
Бух.Вовкобрун Ганна Йосипівна
Організація управління, планування і регулювання економікою

24366800
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"
03115 м.Київ, бул.Акад.Вернадського, 16 В
Тел.450-99-31, факс.452-35-68
Кер.Тимошенко Іван Іванович
Бух.Кузьменко Оксана Миколаївна

22838873
Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет"
58000 м.Чернівці, вул. Сімовича, 21
Тел.55-34-23
Кер.Маниліч Михайло Іванович
Бух.Сумарюк Євгенія Григорівна

Місцеве самоврядування

25408067
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
03056 м.Київ, просп. Перемоги, 37, корп.35
Тел.241-68-42, факс.241-96-47
Кер.Згуровський Михайло Захарович
Бух.Вовченко Л.Н.
Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

23376920
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
03150 м.Київ,вул. Фізкультури, 1, корп.3
Тел/факс.246-67-56
Кер.Дрюков Володимир Олексійович
Бух.Костючкова Марина Валеріївна
Олімпійський і професійний спорт

25736989
Рівненський державний гуманітарний університет
33028 м.Рівне, вул. Степана Бандери, 12
Тел.(036)226-78-65
Кер.Постоловський Руслан Михайлович
Бух.Андрощук Марія Семенівна
Теорія та історія педагогіки

23623471
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
54003 м.Миколаїв, вул. 68 Морських десантників,10
Тел.55-15-41, факс.50-03-33
Кер.Клименко Леонід Павлович
Бух.Руденко Олена Анатоліївна
Порошкова металургія та композиційні матеріали

26134086
Одеський державний екологічний університет
м.Одеса, вул. Львівська, 15
Тел.(0482)42-77-65, факс.42-77-65
Кер.Степаненко Сергій Миколайович
Бух.Белінська Ганна Петрівна

Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

31032378
Державне підприємство "Український інститут промислової власності"
м.Київ, вул. Глазунова, 1
Тел.4940505, факс.494-05-06
Кер.Жарінова Алла Георгіївна
Бух.Пасічніченко Людмила Василівна
Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних
наук

31035253

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
м.Полтава, вул. Остроградського, 2
Тел.(0532)7-20-13
Кер.Степаненко Микола Іванович
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

31119935
Науково-дослідний інститут українознавства
01135 м.Київ, вул. Ісаакяна, 18
Тел.236-01-28, факс.238-06-32
Кер.Кононенко Петро Петрович
Бух.Потапенко Людмила Григорівна

Українознавство

00173427
Донецький державний університет управління

83015, м.Донецьк,  вул. Челюскінців, 163-а
Тел.304-12-97; факс 337-71-08
Кер.Поважний Олександр Станіславович
Бух.Кодь Юрій Михайлович
Організація управління, планування і регулювання економікою

33680120
Тернопільський національний економічний університет
46020 м.Тернопіль, вул. Львівська, 11
Тел.(0352)47-50-51
Кер.Юрій Сергій Ільїч
Бух.Гугул Ганна Іванівна
Фінанси, грошовий обіг і кредит

01127777
Одеський національний морський університет
65029, м.Одеса, вул. Мечникова, 34
Тел.728-31-51, факс 732-16-21
Кер.Морозова Ірина Володимирівна
Бух.Марчук Олег Дмитрович
Технологія суднобудування та судноремонту

34016610
Міжгалузевий науково-дослідний інститут проблем фізичного моделювання режимів польоту літаків НАУ ім.М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
61070 м.Харків, вул. Чкалова, 17, корп.48
Тел/факс.(057)315-11-34
Кер.Смоляков Анатолій Вікторович
Бух.Біктімірова Лариса Олександрівна
Проектування літальних апаратів

01127799
Одеська національна морська академія
65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Тел.732-55-08, факс 345267
Кер.Міюсов Михайло Валентинович
Бух.Щабельська Ольга Володимирівна
Технологія суднобудування та судноремонту

01132330
Національний авіаційний університет
м.Київ, просп. Космонавта Комарова, 1
Тел.4083027, факс 497-52-84
Кер.Кулик Микола Сергійович.
Бух.Харлан Володимир Миколайович
Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних
наук

35219930
Херсонський державний морський інститут
73000 м.Херсон,просп. Ушакова, 20
Тел.(0552)22-35-69, 49-59-02, факс.49-61-74
Кер.Ходаковський Володимир Федорович
Бух.Верстюк Лариса Петрівна
Техніка сильних електричних та магнітних полів

01132353
Державна льотна академія України
25005, м.Кіровоград, вул. Добровольського,1
Тел.34-40-10, факс 34-40-10
Кер.Неділько Сергій Миколайович
Бух.Шульга Ніна Євгенівна
Експлуатація повітряного транспорту

36246368
Мукачівський державний університет
89600 м.Мукачеве, вул. Ужгородська, 26
Тел/факс.(03131)3-13-43, 2-11-09
Кер.Мигалина Юрій Вікентійович
Бух.Пігош Василь Августинович
Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

01530125
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини
65082, м.Одеса, вул. Преображенська, 3
Тел.723-75-28, 777-17-82
Кер.Еннан Алім Амідович
Бух.Маращук Тетяна Павлівна
Охорона праці

01566117
Київський національний торговельно-економічний університет
02156, м.Київ, вул. Кіото, 19
531-49-85, тел. 544-39-74
Кер.Мазаракі Анатолій Анатолійович
Бух.Олійник Ніна Іванівна
Стандартизація та сертифікація

01566057
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського
83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 31
Тел.3429040, факс 3048316
Кер.Шубін Олександр Олександрович

Бух.Жевнова Тамара Миколаївна
Економіка торгівлі та послуг

01566330
Харківський державний університет харчування та торгівлі
61051 м.Харків, вул. Клочківська, 333
Тел.349-45-51, факс 3378535
Кер.Черевко Олександр Іванович
Бух.Гайдар Людмила Михайлівна
Технологія м'ясних, молочних та рибних продуктів

02070708
Донбаський державний технічний університет
94200 Луганська обл., м.Алчевськ, просп. Леніна, 16
Тел.23123;23073, факс 268-87
Кер.Акмаєв Анатолій Ісайович
Бух.Антипова Лариса Петрівна
Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук

02066747
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
49025 м.Дніпропетровськ, вул. Наукова,13
Тел.46-92-22
Кер. Поляков Микола Вікторович
Бух. Говоруха Ніна Марківна

Екологія

02070714
Східно-український національний університет ім.Володимира Даля
91034 м.Луганськ, квар. Молодіжний 20а
Тел.41-22-25, факс 41-31-60
Кер.Голубченко Олександр Леонідович
Бух.Бєлоусова Любов Іванівна

02066753
Національний університет кораблебудування ім.адмірала Макарова
54025 м.Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграду,9
Тел.370-05-80, факс 424652
Кер.Рижков Сергій Сергійовмч
Бух.Яковлева Ірина Георгіївна

Технологія машинобудування

02070720
Криворізький технічний університет
50027 м.Кривий Ріг,вул. 22 Партз’їзду,11
Тел. 26-24-07, факс 74-51-98
Кер. В.о. ректора Ступнік Микола Іванович
Бух.Шпилька Віра Тимофіївна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02066769
Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
61070 м.Харків, вул. Чкалова, 17
Тел.315-11-51, факс 315-11-51
Кер.Кривцов Володимир Станіславович
Бух.Колеснікова Таміла Матвіївна
Електроракетні двигуни та енергоустановки

02070737
Дніпродзержинський державний технічний університет
51918 м.Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська,2
Тел.5513-89, факс 0569-551389
Кер.Коробочка Олександр Миколайович
Бух.Саніна Ольга Василівна
Металургія чорних металів

02070693
Вінницький національний технічний університет
21021 м.Вінниця, шосе Хмельницьке, 95
Тел.56-08-48, факс 465772
Кер.Грабко Володимир Віталійович
Бух.Нечепуренко Ліана Михайлівна
Інформаційно-вимірювальні системи

02070743
ДВНЗ "Національний гірничий університет"
49027 м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса,19
Тел.47-23-48;46-40-62(46-13-62), факс 744-62-11
Кер.Півняк Генадій Григорович
Бух.Сядр Любов Григорівна
Енергетичні системи та комплекси

02070758
Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
49005 м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,8
Тел.47-46-70, факс 47-33-16;47-32-48, факс 0562-47-33-16
Кер.Бурмістр Михайло Васильович
Бух.Дудс Тетяна Олександрівна

Технологія неорганічних речовин

02070832

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
89000 м.Ужгород, вул. Підгірна, 46
Тел.333-41, факс 342-02
Кер.Вегеш Микола Миколайович
Бух.Боднар Марія Юрівна
Фізика твердого тіла

02070772
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
49005 м.Дніпропетровськ, вул. Чернишевського,24а
Тел.056-745-23-72, факс 470788
Кер.Большаков Володимир Іванович
Бух.Нікітіна Галина Іванівна

Підвалини та фундаменти

02070849
Запорізький національний технічний університет
69063 м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
Тел.764-25-06, факс 764-21-41
Кер.Беліков Сергій Борисович
Бух.Силенко Ольга Михайлівна
Матеріалознавство

02070789
Донбаська державна машинобудівна академія
84313 Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Шкадінова, 72
Тел.41-68-09, факс 41-66-76
Кер.Федорінов Володимир Анатолійович
Бух.Цюпа Інна Анатолівна

Металургія чорних металів

02070855
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
76019 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Тел.4-22-64, факс (03422)4-21-39
Кер.Крижанівський Євстахій Іванович
Бух.Стельмащук Надія Семенівна
Енергоефективність в нафтогазовій галузі

02070795
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
86123 Донецька обл., м.Макіївка, вул. Державіна, 2
Тел.412-58;22-24-67, факс 227719
Кер.Горохов Євген Васильович
Бух.Тищенко Валентина Павлівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02070884
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана"
03680 м.Київ, просп. Перемоги, 54, факс 1
Тел.456-50-55, факс 226-25-73
Кер.Павленко Анатолій Федорович
Бух.Сінельник Людмила Михайлівна
Організація управління, планування і регулювання економікою

02070803
Донецький національний університет
86055 м.Донецьк, вул. Університетська, 24
Тел.337-19-45, факс 337-37-31
Кер.Єгоров Петро Володимирович
Бух.Горбачова Людмила Іванівна
Неорганічна хімія

02070890
Київський національний університет технологій та дизайну
01011 м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 2
Тел.256-84-23, факс 280-74-72
Кер.Грищенко Іван Михайлович
Бух.Вергун Михайло Олексійович

02070812
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
87500 Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Університетська, 7
Тел.33-34-16
Кер.Волошін В'ячеслав Степанович
Бух.Андрусенко Катерина Павлівна
Металургія чорних металів

02070909
Київський національний університет будівництва і архітектури
03680 м.Київ, просп. Повітрофлотський, 31
Тел.241-55-53,248-49-05, факс 248-32-65
Кер.Тугай Анатолій Михайлович
Бух.Проша Світлана Феодосіївна
Будівельні матеріали та вироби

02070826
ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
83001 м.Донецьк, вул. Артема, 58
Тел.337-17-33, факс 304-12-78
Кер.Мінаєв Олександр Анатолійович
Бух.Бойкова Тетяна Павлівна
Металургія високочистих металів та спеціальних сплавів

02070915

Національний транспортний університет
м.Київ, вул. Суворова, 1
Тел.280-20-77,280-82-03, факс 280-20-77
Кер.Дмитриченко Микола Федорович
Бух.Боярченкова Валентина Іванівна
Автомобільні шляхи та аеродроми

02070973
Севастопольський національний технічний університет
99053 м.Севастополь, вул. Університетська, 33
Тел. 24-11-83, факс 43-50-02
Кер.Пашков Євген Валентинович
Бух.Кокліна Валентина Трохимівна

Дослідження та розробки в галузі приладобудування та електроніки

02070987
Львівський національний університет імені Івана Франка
79000,м.Львів,  вул. Університетська, 1
Тел.260-34-02, факс 261-60-48
Кер.Вакарчук Іван Олександрович
Бух.Хмельницька Л.І.
Фізика твердого тіла

02070921
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
03056 м.Київ, просп. Перемоги, 37
Тел.236-69-13, факс 406-85-57
Кер.Згуровський Михайло Захарович
Бух.Субботіна Людмила Григорівна
Технологія машинобудування

02070996
Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
79057,м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 103
Тел.237-80-94, факс 237-89-05
Кер.Туниця Юрій Юрійович
Бух.Бурда Анатолій Любомирович
Лісові культури, селекція, насінництво

02070938
Національний університет харчових технологій
01601 м.Київ, вул. Володимирська, 68
Тел.289-95-55, факс 289-01-02
Кер.Іванов Сергій Віталійович
Бух.Коротя Людмила Іванівна

Технологія продуктів харчування

02071004
Українська академія друкарства
79020,м.Львів, вул. Підголоско, 19
Тел.242-23-40, факс 252-71-68
Кер.Дурняк Богдан Васильович
Бух.Буйницька Галина Олександрівна
Машини і процеси поліграфічного виробництва

02070944
Київський національний університет ім.Тараса Шевченка
01033 м.Київ, вул. Володимирська, 64
Тел. 239-32-20, факс 239-33-88
Кер.Губерський Леонід Васильович
Бух.Некрасова Валентина Валеріївна

02071010
Національний університет "Львівська політехніка"
79013,м.Львів, вул. Степана Бандери, 12
Тел.258-22-65, факс 238-96-39
Кер.Бобало Юрій Ярославович
Бух.Мороз Анатолій Степанович
Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин

02070950
Кіровоградський національний технічний університет
25006 м.Кіровоград, пр. Університетський, 8
Тел.55-10-49;55-92-34, факс 55-92-53
Кер.Черновол Михайло Іванович
Бух.Сорокіна Алла Іванівна
Інформаційна безпека України

02071027
Львівська національна академія мистецтв
79011,м.Львів, вул. Кубійовича, 38
Тел.276-14-77, факс 276-14-82
Кер.Бокотей Андрій Андрійович
Бух.
Декоративне та прикладне мистецтво

02070967
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського
95007 АР Крим, м.Сімферополь, пр-т Академіка Вернадського, 4
Тел.51-64-98, факс 51-71-35
Кер.Багров Микола Васильович
Бух.Ходикіна Інна Юріївна

Магнетизм

02071033
Одеська державна академія будівництва та архітектури
65029 м.Одеса, вул. Дідріхсона,4
Тел.732-43-01, факс 723-69-04
Кер.Дорожев Віталій Степанович
Бух.Фроліна Катерина Леонідівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02071045
Одеський національний політехнічний університет
65044 м.Одеса, пр-т Шевченка, 1
Тел.22-19-92;факс 34-42-73
Кер.Малахов Валерій Павлович
Бух.Пономарьова Т.М.
Теорія ймовірностей і математична статистика

02071116

Національний університет водного господарства та природокористування
33000, м.Рівне, вул. Соборна, 11
Тел.221086, факс 222197
Кер.Гурин Василь Арсентійович
Бух.Довжок Софія Адамівна
Гідротехнічні меліорації

02071062
Одеська національна академія харчових технологій
65039 м.Одеса, вул. Канатна, 112
Тел.725-32-84(712-41-40), факс 722-80-42
Кер.Єгоров Богдан Вікторович
Бух.Звіряка Ірина Володимирівна
Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів та комбікормів

02071139
Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого"
61024 м.Харків, вул. Пушкінська,77
Тел.704-11-20, факс 7041171
Кер.Тацій Василь Якович
Бух.Чала Ніна Петрівна

Філософія права

02071079
Одеський державний економічний університет
65082 м.Одеса, вул. Преображенська, 8
Тел.723-49-40, факс 32-04-46
Кер.Звєряков Михайло Іванович
Бух.Шикіна Юлія Євгенівна
Організація управління, планування і регулювання економікою

02071145
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
61002 м.Харків, вул. Червонопрапорна,8
Тел. 7061560, факс 7061560
Кер.Даниленко Віктор Якович
Бух.Малогулко Олена Петрівна
Образотворче мистецтво

02071085
Одеська державна академія холоду
65082, м.Одеса, вул. Дворянська, 1, факс 3
Тел.723-36-07, факс 7231145
Кер.Притула Валерій Васильович
Бух.Драгунова Наталя Миколаївна
Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціонування

02071151
Харківська національна академія міського господарства
61002 м.Харків, вул. Революції,12
Тел.707-33-60, факс 7061554
Кер.Шутенко Леонід Миколайович
Бух.Великих Тетяна Володимирівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02071091
Одеський національний університет ім І.І.Мечникова
65082м.Одеса, вул. Дворянська, 2
Тел.723-63-57, факс 7235254
Кер.Коваль Ігор Миколайович
Бух.Калініна Людмила Олександрівна
Біотехнологія

02071168
Харківський національний автомобільно-дорожний університет
61002 м.Харків, вул. Петровського,25
Тел. 700-38-66, факс 700-38-65
Кер.Туренко Анатолій Миколайович
Бух.Скрипник Тетяна Григорівна
Автомобільні шляхи та аеродроми

02071100
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
36011, м.Полтава, просп. Першотравневий, 24
Тел.73327, факс 569894
Кер.Онищенко Володимир Олександрович
Бух.Захарова Валентина Миколаївна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02071174
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
61002 м.Харків, вул. Сумська,40
Тел.7000112, факс 7000240
Кер.Шкодовський Юрій Михайлович
Бух.Патрікєєва Людмила Петрівна

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02071180
"Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
61002 м.Харків, вул. Фрунзе,21
Тел. 7001564, факс 7007661
Кер.Товажнянський Леонід Леонідович

Бух.Солодовнікова Світлана Вікторівна
Техніка сильних електричних та магнітних полів

02071240
Чернівецький державний національний університет ім. Ю.Федьковича
58012, м.Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2, корп.5
Тел.527029, факс 552914
Кер.Мельничук Степан Васильович
Бух.Марут Сільвія Георгіївна

Фізика напівпровідників і діелектриків

02071197
Харківський національний університет радіоелектроніки
61166 м.Харків, просп. Леніна, 14
Тел.7021807, факс 7021013
Кер.Бондаренко Михайло Федорович
Бух.Лопина Ганна Іванівна
Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології

02096300
Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут "Іскра"
91033, м.Луганськ, вул. Звейнека, 145
Тел.717592, факс 717592
Кер.Шаповалов Валентин Дмитрович
Бух.Лумінська Вікторія Романівна
Інформаційно-вимірювальні системи

02071205
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
61022 м.Харків, площа Свободи, 4
Тел.7051236, факс 7075231
Кер.Бакіров Віль Савбанович
Бух.Рижков Володимир Миколайович
Фізика твердого тіла

02125094
Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського
21100, м.Вінниця, вул. Костянтина Острозького, 32
Тел.265220, факс 263302
Кер.Шестопалюк Олександр Васильович
Бух.Буркова Любов Петрівна
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02071211
Харківський національний економічний університет
61004 м.Харків, просп. Леніна, 9а
Тел.7020304, 7020717
Кер.Пономаренко Володимир Степанович
Бух.Ольховська Віра Вікторівна
Економіка підприємства й організація виробництва

02125102
Волинський національний університет ім.Лесі Українки
43025, м.Луцьк, просп. Волі, 13
Тел.265220, факс 263302
Кер.Коцан Ігор Ярославович
Бух.Стрілка Людмила Олексіївна
Соціальна психологія, психологія особистості

02071228
Українська інженерно-педагогічна академія
61003 м.Харків, вул. Університетська, 16
Тел.733-78-57, факс 7313236
Кер.Коваленко Олена Едуардівна
Бух.Попова Лариса Антонівна
Технологія машинобудування

02125131
Державний заклад "Луганський національний університет ім.Тараса Шевченка"
91011, м.Луганськ, вул. Оборонна, 2
Тел.533549/599008
Кер.Савченко Сергій Вікторович
Бух.Бережна Тетяна Федорівна
Теорія та історія педагогіки

02071234
Хмельницький національний університет
28001, м.Хмельницький, вул. Інститутська,11
Тел.728076, факс 23265
Кер.Скиба Микол Єгорович
Бух.Корнік Наталя Леонідівна
Технологія полімерних і композиційних матеріалів

02125177
Криворізький державний педагогічний університет
50086 м.Кривий Ріг, пр. Гагаріна,54
Тел.715734, факс 717674
Кер.В.о. Шрамко Ярослав Владиславович
Бух.Леонова Ірина Борисівна
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02125183
Слов'янський державний педагогічний університет
84116, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Батюка, 19
Тел.3-97-87, факс 9-19-50
Кер.Рукасов Володимир Іванович
Бух.
Математичний аналіз

02125266
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника"

76018, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 Тел.315-74
Кер.Остафійчук Богдан Костянтинович
Бух. Сівків Віктор Павлович Матеріалознавство

02125196
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
84626, Донецька обл., м.Горлівка, вул. Рудакова, 25
Тел.46589, факс 48494
Кер.Докашенко Володимир Михайлович
Бух. Лефонова Олена Петрівна
Дослідження та розробки в галузі педагогічних
наук

02125289
Київський національний лінгвістичний університет
03680, м.Київ, вул. Червоноармійська, 73
Тел.528-83-62
Кер.Васько Роман Володимирович
Бух.Іванюха Наталя Анатоліївна
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02125208
Житомирський державний університет ім.Івана Франка
10008, м.Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
Тел.372763, факс 372763
Кер.Саух Петро Юрійович
Бух.Шевчук Лариса Миколаївна
Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

02125295
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9
Тел.2341108, факс 2341108
Кер.Андрущенко Віктор Петрович
Бух.Ярославська Лідія Петрівна
Дослідження та розробки в галузі педагогічних наук

02125220
Бердянський державний педагогічний університет
71118, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Шмідта, 4
Тел.3-63-81, факс 36244
Кер.Зарва Вікторія Анатоліївна
Бух.Свентицька Катерина Іванівна
Фізика твердого тіла

02125349
Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.К.Винниченка
31605, м.Кірововград, вул. Шевченка,1
Тел.22-56-74, факс 248544
Кер.Козир Ірина Анатоліївна
Бух.Ватульова Антоніна Леонідівна
Дослідження та розробки в галузі педагогічних наук

02125237
Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького
72312, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Леніна, 20
Тел.440403, факс 440360
Кер. в.о. Молодиченко Валентин Вікторович
Бух.Біляева Тетяна Вікторівна

Екологія

02125438
Дрогобицький державний педагогічний університет ім.Івана Франка
82100 Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Івана франка, 24
Тел.10474, факс 10474
Кер.Скотний Валерій Григорович
Бух.Стецюк Оксана Петрівна
Фізика напівпровідників і діелектриків

02125243
Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"
69600, м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Тел.764-47-23, факс 7644546
Кер.В.о. Бондар Олександр Григорович
Бух.Тимошек Василь Федорович
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02125444
Миколаївський державний університет ім.В.О.Сухомлинського
54030 м.Миколаїв, вул. Нікольська,24
Тел. 378828, факс 350352
Кер.Будак Валерій Дмитрович
Бух.Нікітіна З.А.
Механіка деформівного твердого тіла

02125467
Ізмаїльський державний гуманітарний університет

68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Тел.5-85-30, факс 5-85-30
Кер.Лебеденко Олександр Михайлович
Бух.Омельченко А.О.
Дослідження та розробки в галузі педагогічних наук

02125609
Херсонський державний університет

73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27
Тел.326731, факс 492114
Кер.Бєляєв Юрій Іванович
Бух.Ванькова Ірина Дмитрівна
Дослідження та розробки в галузі педагогічних наук

02125473
ДЗ "Південно-український державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського"
65020 м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
Тел.732-51-07, 7325103
Кер.Чебикін Олексій Якович
Бух. Кондратьєва Рената Монідівна

Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02125616
Кам'янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка
32300 м.Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка,61
Тел.30513, факс 30783
Кер.Завальнюк Олександр Михайлович
Бух.Рибак Олена Павлівна

Дослідження та розробки в галузі педагогічних наук

02125510
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
40002,м.Суми, вул. Роменська,87
Тел.68-59-44, факс 221517
Кер.Кубренко Анатолій Іванович
Бух.Донченко Наталія Іванівна

Фізична хімія

02125622
Черкаський національний університет ім.Богдана Хмельницького
18031 м.Черкаси,бул. Шевченка,81, корп.1
Тел.37-13-14, факс 354463
Кер.Кузьмінський Анатолій Іванович
Бух.Платошкіна Тетяна Леонідівна
Теорія та історія педагогіки

02125527
Глухівський національний педагогічний університет ім.Олександра Довженка
41400 Сумська область, м.Глухів, вул. Києво-Московська,24
Тел.2-33-06, 23474
Кер.Курок Олександр Іванович
Бух.Мелехіна Марина Юріївна

Професійна педагогіка

02125639
Уманський державний педагогічний університет ім.Павла Тичини
20300 Черкаська обл.,м.Умань, вул. Садова,2
Тел.5-23-03, факс 34582
Кер.Побірченко Наталя Семенівна
Бух.Кравченко Валентина Петрівна

Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02125544
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
46027м.Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2
Тел.435880, факс 436055
Кер.Кравець Володимир Петрович
Бух. Савчан Віктор Леонович
Теорія та методика навчання (з галузей наук)

02125668
Ніжинський державний університет ім.Миколи Гоголя
16600 Чернігівська обл.,м.Ніжин, вул. Крапив`янського,2
Тел.71967, факс 71980
Кер.Бойко Олександр Дмитрович
Бух.Гнип Тетяна Кононівна
Економічна та соціальна географія

02125585
Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди
61002 м.Харків, вул. Артема, 29
Тел.700-35-06, факс 7006909
Кер.Прокопенко Іван Федорович
Бух.Жукова Надія Гордіївна
Соціальна педагогіка

02125674
Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
14000 м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,53
Тел.3-20-09, факс 33610
Кер.Носко Микола Олексійович
Бух.Кудра Олександр Миколайович
Історія науки

02426463

ПрАТ "Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку" ДАК "Укрвидавполіграфія"
02156, м.Київ, вул. Кіото, 25
Тел.5132598, факс 5132598 5132481
Кер.Воробйов Віталій Іванович
Бух.Петрашова Ольга Миколаївна
Технологія лаків, фарб та органічних покриттів

05407870
Житомирський державний технологічний університет
м.Житомир, вул. Черняховського, 103
тел./факс 24-14-22, 24-14-26
Кер. Мельничук Петро Петрович
Бух.Мовчанова Антоніна Гаврилівна
Прикладна геометрія, інженерна графіка

02477019
ПрАТ "Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім.Т.Г.Шевченка" Корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
79026,м.Львів, вул. Володимира Великого, 4
Тел. 2632009, факс 2632009
Кер.Ерн-Бишкевич Валентина Георгіївна
Бух.Білецька Марія Іванівна
Машини і процеси поліграфічного виробництва

05408102
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
40007 м.Тернопіль, вул. Руська, 56, корп.1
Тел. (0352) 52-41-81, факс 25-49-83, 52-63-00
Кер.Ясній Петро Володимирович
Бух. Марченко Галина Віталіївна

Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури

02700084
Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія"
98409 АР Крим, Бахчисарайський р-н, смт.Наукове
Тел.71164, факс 71161
Кер.Ростопчина-Шаховська Алла Миколаївна
Бух.Трофіменко Лариса Олександрівна
Геліофізика і фізика сонячної системи

05408289
Сумський державний університет
40007, м.Суми, вул. Р.Корсакова,2
Тел. (0542) 33-00-24, 33-41-08
Кер.Васильєв Анатолій Васильович
Бух.Коваленко Вікторівна
Машини харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості

02928261
Харківська державна академія фізичної культури
61022 м.Харків, вул. Клочківська,99
Тел.705-23-07
Кер.Олійник Микола Олександрович
Бух.Гончарук Надія Федорівна
Олімпійський і професійний спорт

05460798
Чернігівський державний технологічний універсітет
14027 м.Чернігів, вул. Шевченка,95
Тел. (04622) 3-42-44
Кер. Шкарлет Сергій Миколайович
Бух.Вершняк Григорій Олексійович

Органічна хімія

02928433
Національний університет фізичного виховання і спорту України
м.Київ, вул. Фізкультури, 1
Тел.287-63-16
Кер.Платонов Володимир Миколайович
Бух.Іонова Валентина Федорівна
Олімпійський і професійний спорт

05477296
Луцький національний технічний університет
43018 м.Луцьк, вул. Львівська, 75
Тел. (03032) 74-61-03, факс 77-48-40
Кер.Бoжидapніk Віктор Володимирович
Бух.Шунь Оксана Федорівна

Теорія машин

05390336
Черкаський державний технологічний університет
18006 м.Черкаси,бул. Шевченка,460
Тел.73-02-31
Кер.Лега Юрій Григорович
Бух.Бобро Тетяна Іванівна
Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин

05480298
Херсонський національний технічний університет
73008 м.Херсон, шосе Бериславське, 24
Тел./факс (0552) 326-909
Кер.Бардачов Юрій Миколайович
Бух. Белець Жанна Аркадіївна
Організація управління, планування і регулювання економікою

24401092

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
95493 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Київська, 181
Тел.27-61-86, факс.51-57-50
Кер.Федоркін Сергій Іванович
Бух.Горськова Наталья Володимирівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

01597997
Полтавський університет економіки і торгівлі
36014, м.Полтава, вул. Коваля, 3
Тел.509170, факс 500222

Кер.Нестуля Олексій Олексійович
Бух. Зінчик Світлана Миколаївна
Економіка підприємства й організація виробництва

02070766
Національна металургійна академія України
49600 м.Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,4
Тел.374-84-00, факс 745-41-96
Кер.Величко Олександр Григорович
Бух.Кузниця Наталя Вікторівна
Металургія кольорових та рідкісних металів

 

Міністерство охорони здоров'я України

20015794
Державне підприємство "Державний експертний центр"
м.Київ, вул. Ушинського, 40
Тел.498-43-01, факс.498-43-01
Кер.Бліхар Василь Євгенович
Бух.Гринь Світлана Володимирівна
Дослідження та розробки в галузі фармацевтичних наук

22872427
Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин
01021 м.Київ,вул. Грушевського, 7
Тел.253-69-67
Кер.Салютін Руслан Вікторович

Бух.Горбачова Неля Ованесівна
Трансплантологія та штучні органи

21616946
Комітет з питань гігієнічного регламентування
01033 м.Київ, вул. Саксаганського, 75, корп.1
Тел.289-42-96,289-36-43
Кер.Кравчук Олександр Павлович
Бух.Денисенко Світлана Костянтинівна

Гігієна

26385055
Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії”
01135 м.Київ, вул. Чорновола, 28/1
Тел/факс.284-03-11
Кер.Ємець Ілля Миколайович
Бух.Авдієвська Ольга Олександрівна

Кардіологія

22863747
Державна установа Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин
01021 м.Київ, узвіз Кловський, 13-а
Тел/факс.253-66-26
Кер.Ларін Олександр Сергійович
Бух.Марущенко Катерина Володимирівна

Ендокринологія

31055856
Державне підприємство "Державний центр імунобіологічних препаратів"
03151 м.Київ, вул. Ушинського, 40
Тел.275-07-02, факс.393-75-83
Кер.Бліхарь Василь Євгенович
Бух.Гринь Світлана Володимирівна

Інфекційні хвороби

01897914

Державне підприємство "Інститут екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя"
03680, м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
Тел.526-96-42, факс 5269343
Кер.Проданчук Микола Георгійович
Бух.Кирилова Тетяна Костянтинівна
Гігієна

00481198
Відкрите акціонерне товариство "Фармак"
04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 63
Тел.496-89-21, факс 417-10-55
Кер. Жебровська Філя Іванівна
Бух. Духота Світлана Володимирівна

Фармакологія

02010741
Запорізький державний медичний університет

69035, м.Запоріжжя, просп. Маяковського, 26
Тел.2336007, факс 336007
Кер.Колесник Юрій Михайлович
Бух.Дейнега Людмила Сергіївна
Фармацевтична хімія та фармакогнозія

02010758
Івано-Франківський національний медичний університет
76018, м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
Тел.22301, факс 24295
Кер.Рожко Микола Миколайович
Бух. В.о. Павлюк Любомира Володимирівна
Стоматологія

01898233
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"
65039, м.Одеса, вул. Канатна, 92
Тел.728-14-51, факс 7281452
Кер.Гоженко Анатолій Іванович
Бух.Лужанська Світлана Іванівна
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

02010787
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
м.Київ, бул. Тараса Шевченка, 13
Тел.2349276, факс 2349276
Кер.Москаленко Віталій Федорович
Бух.Федь Ніна Сергіївна
Гігієна

02010669
Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова
21018, м.Вінниця, вул. Пирогова, 56
Тел.570360, факс 350563
Кер.Мороз Василь Максимович
Бух.Вакар Ольга Петрівна
Нейрохірургія

02010793
Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького
79010,м.Львів, вул. Пекарська, 69
Тел.2757632, факс 2757632
Кер.Зіменковський Борис Семенович
Бух.Якубовська Євгенія Дмитрівна
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

02010675
Луганський державний медичний університет
91045, м.Луганськ, квар. 50-річчя Оборони Луганська 1г
Тел.630259, факс 532036
Кер.Івченко Валерій Костянтинович
Бух.Рєпяхова Наталія Дмитрівна
Фтизіатрія

02010801
Одеський державний медичний університет
65026, м.Одеса, пров. Валіховський, 2
Тел.723-49-02, факс 7232215
Кер.Запорожан Валерій Миколайович
Бух.Кощук Вікторія Анатоліївна
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

02010681
Дніпропетровська державна медична академія
49044 м.Дніпропетровськ, вул. Дзержинського,9
Тел.312251, факс 3709638
Кер.Дзяк Георгій Вікторови
Бух.Долгополова Л.О.

Нормальна анатомія

02010824
Державний вищий навчальний заклад "Українська медична стоматологічна академія"
36024, м.Полтава, вул. Шевченка, 23
Тел.602051, факс 602051
Кер.Ждан В'ячеслав Миколайович
Бух. Омельченко Олена Олександрівна
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

02010698
Донецький національний медичний університет ім. Максима Горького
83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16
Тел.062-3444001, факс 062-3444142
Кер. Думанський Юрій Васильович
Бух. Матвєєва-Штань Людмила Олексіївна
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

02010830
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського
46001, м.Тернопіль, майдан Волі, 1
Тел.52-45-54, факс 524183

Кер.Ковальчук Леонід Якович
Бух. Мудрик Тетяна Євгенівна

Внутрішні хвороби

02010936
Національний фармацевтичний університет
61002 м.Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.7063581, факс 7142540
Кер.Черних Валентин Петрович
Бух.Дурасова Надія Федорівна
Фізіологічно активні сполуки

02012071
Державна установа "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни"
79005,м.Львів, вул. Зелена, 12
Тел.2601200, факс 2763067
Кер.Тарасюк Олександр Олександрович
Бух.Ропушанська Світлана Іванівна
Епідеміологія

02010971
Буковинський державний медичний університет
58002, м.Чернівці, пл. Театральна, 2
Тел.523545, факс 553754
Кер.Бойчук Тарас Миколайович
Бух.Остафійчук Алла Володимирівна

Ендокринологія

02012125
Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
65014, м.Одеса, пров. Лермонтовський, 6
Тел.728-73-85, факс 7287385
Кер.Бабов Костянтин Дмитрович
Бух.Шевченко Валентина Володимирівна
Курортологія та фізіотерапія

02011798
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут промислової медицини"
50096, м.Кривий Ріг, вул. Виноградова, 40
Тел.530070, факс 532185
Кер. Карнаух Микола Гаврилович
Бух.Крущевська Т.Г.

Гігієна

03191673
Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності
49027 м.Дніпропетровськ, пров. Радянський,1а
Тел.46-55-22 7448626
Кер.Іпатов Анатолій Володимирович
Бух.Усенко Лариса Миколаївна

Внутрішні хвороби

02011835
Науково-практичне об'єднання "Реабілітація"
88000, м.Ужгород, вул. Великокам'яна, 10
Тел.637462, факс 637462
Кер.Лемко Іван Степанович
Бух.Гулянич Діана Федорівна
Курортологія та фізіотерапія

04242160
Державне підприємство “Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості
м.Донецьк, просп. Ілліча, 104
Тел. 80622959298;3054489;3055295
Кер.Мухин Володимир В’ячеславович
Гігієна

02011976
Державна установа "Національний інститут раку"
03022, м.Київ, вул. Ломоносова, 33/43
Тел.259-01-86, факс 2590273
Кер.Шепотін Ігор Борисович
Бух.Полякова Ірина Олександрівна
Онкологія

04803492
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
м.Київ, вул. Фрунзе, 103
Тел.468-32-15 4683215
Кер.Тобачніков Станіслав Ісакович
Бух.Прокопенко Лариса Григорівна

Психіатрія

02012042
Кримська республіканська установа Науково-дослідний інститут "Фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М.Сеченова"
98603 АР Крим, м.Ялта, вул. Мухіна,8
Тел.23-53-37, факс 235337
Кер.Солдатченко Сергій Сергійович
Бух.Чеботарьова Валентина Антонівна

Пульмонологія

04870488
Державне управління “Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії”
97412 АР Крим, м.Євпаторія, вул. Маяковського, 6
Тел.61-435 30435

Кер.Голубова Тетяна Федорівна
Бух.Шевченко Ольга Іванівна
Курортологія та фізіотерапія

05415823
Державна установа "Український центр інформаційних технологій та національного реєстру"
03115 м.Київ, вул. Крамського, 21а
Тел.(044) 92-14, 450-63-39, 450-92-11
Кер. Терещенко Сергій Олексійович
Бух.Строцька Лілія Василівна
Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології

01896694
ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти"
69096, м.Запоріжжя, бул. Вінтера, 20
Тел.279-16-38, факс 279-01-92
Кер.Никоненко Олександр Семенович
Бух.Сліпцова Любов Петрівна
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

05480789
Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень"
02099 м.Київ, пров. Волго-Донський, 3
Тел. (044) 576-4119, факс 576-41-20
Кер. Слабкий Геннадій Олексійович
Бух.Лоначевська Ніна Олександрівна
Соціальна медицина та охорона здоров'я

01896702
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
04112, м.Київ, вул. Дорогожицька, 9
Тел.440-61-92, факс 440-61-92
Кер.Вороненко Юрій Васильович
Бух.Щендрик Світлана Василівна

Клінічна фармакологія

05480915
Український науково-дослідний протичумний інститут ім.І.І.Мечникова
65003 м.Одеса, вул. Церковна, 2/4
Тел./факс (048) 723-81-72, 723-67-70
Кер. Єгорова Олена Олександрівна (виконувач обов’язків)
Бух.Кустова Людмила Іванівна

Інфекційні хвороби

01896719
Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського
95006 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Леніна, 5/7
Тел.272092, факс 272092
Кер.Бабанін Анатолій Андрійович
Бух.Шевель Ольга Іванівна

Соціальна медицина та охорона здоров'я

05820274
Державне підприємство Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем
м.Чернівці, вул. Федьковича, 30, 58022
Тел.3-63-65 т.ф.-58-31-38
Кер.Власик Леонід Іванович
Соціальна медицина та охорона здоров'я

01896866
Харківський національний медичний університет
61022 м.Харків, просп. Леніна, 4
Тел.705-07-09, факс 7004132
Кер.Лісовий Володимир Миколайович
Бух.Міловідова Світлана Миколаївна
Дослідження та розробки в галузі медичних наук

22617729
Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"
61085 м.Харків, вул. Астрономічна, 33
Тел/факс.315-15-49
Кер.Гризодуб Олександр Іванович
Бух.Рудик Зухра Саламовна
Дослідження та розробки в галузі фармацевтичних наук

01896872
Харківська медична академія післядипломної освіти
61176 м.Харків, вул. Корчагінців, 58
Тел.711-80-13, факс 7118025
Кер.Хвисюк Олександр Миколайович
Бух.Мартинова Тетяна Василівна
Імунологія та алергологія

14091029
Харківський центр серцево-судинної хірургії
61033 м.Харків, в'їзд Червоний, 18
Тел.ф.752-10-46
Кер.Володось Микола Леонтійович
Бух.Дегтярьова Євгенія Степанівна
Серцево-судинна хірургія

30371097
ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України»
01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18
Тел. (044) 286-34-55, факс (044) 284-50-17
Кер. - Швець Олег Віталійович
Бух. - Мулява Любов Антоновна
Проведення досліджень і моніторингу стану фактичного харчування і здоров’я населення України; участь у розробці Національних програм, спрямованих на зменшення ризику НІЗ; розробка і перегляд Національних норм харчування та продуктових наборів для різних вікових і професійних груп населення України; розробка і медико-біологічна оцінка нових харчових продуктів різного призначення і продовольчої сировини, в т.ч. нетрадиційної; дослідження безпечності і якості харчових продуктів і продовольчої сировини, що включає розробку гігієнічних нормативів і регламентів.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

19020330
Державна академія житлово-комунального господарства
01042 м.Київ, вул. Глазунова, 2/4
Тел.521-18-25 т.ф. 521-17-21
Кер.Короткий Григорій Іванович
Бух.Бабчук Ганна Дмитрівна
Економіка житлового і комунального господарства

01276905
Український державний науково-дослідний центр ціноутворення у будівництві "Цінобуд"
02002, м.Київ, вул. Марини Раскової, 23

Тел.254-36-70, факс 2543670
Кер.Дзюбенко Віктор Олександрович
Бух.Олексенко Світлана Олександрівна

Економіка будівництва

04605711
Державний проектний інститут "Дніпродзержинськцивільпроект"
51934,м.Дніпродзержинськ, вул. Запорізька, 20а
Тел.3-22-02 80569232202
Кер.Барнов Олег Генадійович
Бух.Вилкова Вера Борисівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

01422826
ПАТ Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву - ПАТ "КиївЗНДІЕП"
01133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26
Тел. 286-36-72, факс 285-74-81
Кер.Шевельов В.Б.
Бух.Рудський С.П.
Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва

13823105
Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут "Укрзахідпроектреставрація"
79008,м.Львів, площа Соборна, 3а
Тел.72-58-33 440496 т.ф.44-04-97
Кер.Римар Ярослав Васильович
Бух.Свістель Євгенія Петрівна
Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

01422832
Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування"
01133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26-А
Тел.286-04-10/, факс 286-04-66
Кер.Онищенко Василь Михайлович
Бух.Кліщ Світлана Олексіївна
Містобудування та ландшафтна архітектура

02497720
ДП "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю. М. Білоконя.
01133, м.Київ, бул. Лесі Українки, 26
Тел. 2856338, факс 2856372
Кер.Шпилевський Іван Іванович
Бух.Циганенко Галина Олексіївна

Містобудування та ландшафтна архітектура

02494934
ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського"
02660, м.Київ, просп. Віталія Шимановського 2/1
Тел.543-91-43, факс 5439769
Кер.Шимановський Олександр Віталійович
Бух.Кергет Володимир Павлович

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

 

02495431
Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"
03680, м.Київ, вул. Клименка, 5, факс 2
Тел.2497234, факс 2488909
Кер. В.о. Тарасюк Василь Григорович
Бух.Кіцюк Віолетта Вікторівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02497884
Державне підприємство "Головний територіальний науково-дослідний і проектний інститут "Кримндіпроект"
95006 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Р.Люксембург, 29
Тел.27-41-03, факс 274103
Кер.Золотарьов Ігор Гроигорович
Бух.Кузьмичьова Надія Андріївна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02495483
Запорізьке відділення підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"
69071, м.Запоріжжя, вул. Новобудов, 4
Тел.277-23-62, факс 2771359
Кер.Шокарев Віктор Семенович
Бух.Михайліченко Лариса Олександрівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02497967
Державне підприємство "Державний проектний інститут містобудування "Міськбудпроект"
36011, м.Полтава, вул. Гоголя, 25
Тел.72421, факс 72421
Кер. В.о. Чернощоков Анатолій Євгенович
Бух. Грабчак Світлана Іванівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02497683
ДП "Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва"
03039, м.Київ, просп. 40-річчя жовтня, 50
Тел.257-10-89, факс 2575044
Кер.Чижевський Олександр Павлович
Бух.Якубовська Ольга Сергіївна
Технологія промислового та цивільного будівництва

02498004
Державне підприємство "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань"
61166 м.Харків, просп. Леніна, 38
Тел.7026235, факс 7026241
Кер.Соколов Віктор Артемович
Бух.Репіна Галина Федорівна
Технологія промислового та цивільного будівництва

02497697
Публічне акціонерне товариство "Гіпроцивільпромбуд"
01601, м.Київ, вул. Гоголівська, 22-24
Тел.4866908, факс 4860288
Кер.Антонюк Павло Дмитрович
Бух.Сімонова Людмила Володимирівна
Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва

02498145
Національний заповідник "Софія Київська"
01034, м.Київ, вул. Володимирська, 24
Тел.278-26-20, факс 2782620
Кер.Куковальська Неля Михайлівна
Бух.Заєць Наталія Андріївна

Архітектура будівель та споруд

02498197
Орендне підприємство науково-дослідний інститут будівельного виробництва

03680, м.Київ, просп. Червонозоряний, 51
Тел.2482795, факс 2488889
Кер.Галлінський Олександр Михайлович
Бух.Кравчук Тетяна Павлівна
Будівельні конструкції, будівлі та споруди

02498180
Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві
м.Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а
Тел.2488905, факс 2488905
Кер.Волобоєв Б.А.
Бух.Жмихов В.І.
Обчислювальні машини, системи та мережі

03363588
Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"
м.Київ, вул. Урицького, 35
Тел.248-23-08; 2482339
Кер.Кравченко Валерій Анатолійович
Бух.Голок Марина Генадіївна
Економіка житлового і комунального господарства

22956220
Державне підприємство "Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини"
04070 м.Київ,площа Контрактова, 4
Тел/факс.239-17-65
Кер.Маніфасова Тетяна Григорівна
Бух.Ткачук Сніжана Йосипівна
Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

21188019
Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання,водовідведення та охорони навколишнього природного середовища "Укрводгео"
61013 м.Харків, вул. Шевченка, 6
Тел.706-40-65 7064063

Кер.Почепецький Дмитро Миколайович

Бух.Красигор Ірина Іванівна
Водопостачання, каналізація

05516406
Державне підприємство “Львівський державний науково-проектний інститут “Львівбудмндіпроект
79034,м.Львів, вул. Тернопільська, 10
Тел. (0322) 70-40-29, факс 270-17-66
Кер.Івасів Ігор Степанович
Бух. Сич Любов Іванівна
Стандартизація та сертифікація

Міністерство соціальної політики України

02973184
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення
01030 м.Київ, вул. Івана Франка, 15
Тел.235-13-62,факс 235-21-56
Кер.Кір'ян Тетяна Михайлівна
Бух.Дзунза В.К.
Організація управління, планування і регулювання економікою

04601883
Державна науково-дослідна установа "Центр продуктивності"
84333 Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Рум'янцева, 4
Тел. 65339
Кер.Єременко Віктор Олександрович
Бух.Чуруканова Лідія Іванівна
Економіка підприємства й організація виробництва

03191680
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності
61051 м.Харків, вул. Клочківська,339
Тел.337-76-42 3377630
Кер.Салєєва Антоніна Денисівна
Бух.Бабаєва Ніна Миколаївна
Травматологія та ортопедія

02746146
Державна установа “Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин
м.Луганськ, вул. Луначарського, 91
Тел.584680, факс 58-46-85
Кер.Мельник Сергій Вікторович
Бух.Ковган Тетяна Микифорівна
Демографія, економіка праці та соціальна політика

Міністерство фінансів України

21587162
Державний гемологічний центр України
04119 м.Київ, вул. Дегтярівська,38-44
Тел/факс.492-93-20
Кер.Дрогомирецький Володимир Володимирович
Бух.Геращенко Галина Олексіївна
Економіко-математичні методи та моделі

01437868
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівля
01601, м.Київ, вул. Чигоріна, 57а
Тел.226-62-75, факс 286-62-75
Кер.Покрещук Олександр Олексійович
Бух.Остапчук Наталія Леонідівна
Світове господарство та міжнародні економічні відносини

35531764
Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"
м.Київ, вул. Олеся Гончара, 46/48

Тел.277-51-15, факс.277-51-10
Кер.Єфименко Тетяна Іванівна
Бух.Коломієць Тамара Павлівна
Фінанси, грошовий обіг і кредит

 

Міністерство юстиції України

23272864
Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
79008,м.Львів,площа Соборна, 7
Тел/факс.235-89-88
Кер.Курильова Олена Франтишківна
Бух.Мартинюк Марія Леонідівна
Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза

02883110
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз
м.Одеса, Приморський р-н, вул. Ланжеронівська, 21
Тел.724-16-30 ; 225259;722-44-66
Кер.Кравченко Олексій Миколайович
Бух.Дзюбак Оксана Миколаївна
Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза

26225794
Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз
95001 АР Крим, м.Сімферополь, вул. Чехова, 55-а
Тел.(0652)610-696, факс 249-507
Кер.Ярошенко Галина Володимирівна
Бух.Юрова Ірина Олександрівна
Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза

02883133
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім.С.Бокаріуса
61177 м.Харків, вул. Золочівська,8а
Тел.372-09-29 3721220
Кер.Лозовий Андрій Іванович
Бух.Шкурдода Тетяна Олексіївна
Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза

26238495
Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз
49000 м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, 17, оф.361
Тел.(056)791-17-56 7911756
Кер.Водоп'ян Ніна Федорівна
Бух.Мороз Ольга Миколаївна
Судоустрій, прокуратура та адвокатура